YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

30 Ocak 2008 Çarşamba

UFAK... UFAK...


Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin “Kıldan ince, Kılıçtan keskin” sloganıyla her yıl çıkardıkları gülmece dergisi “KILÇIK” da sayfa düzenlemeleri sırasında küçük boşluklar kalıyordu.

Bu boşlukları doldurmak için küçük mizahi yazılara gereksinim oluyordu.
1982 yılında yayınladığımız 4. sayısında sazı ele aldım.
Bu boşluklara güncel konularla ilgili taşlamalar hazırladım.

“Ufak… Ufak…” genel başlığı altında yayınladığım bu küçük hacimli yergilerimi aşağıda okuyacaksınız :

………………

ADAMA GÖRE İŞ

Hürriyet Gazetesinden öğrendiğimize göre, yeni YÖK yasası ile “işe göre adam” yetiştirilecekmiş.
Bu habere en çok yöneticilerimiz sevinmiştir sanırım.
Zira, Başhekimliğe “adam” dayandıramıyorlardı da!..

***

FAKÜLTATİF ANAEROB

Beş yeni Üniversite daha kurulacakmış.
Desenize 5000 talebeye daha sorun yaratılacak!..

***

YÖK SARAYI

Doğramacı Beytepe’de geniş bir alanda YÖK Başkanlık Sarayı yaptırıyormuş.
Kendisi daha önceleri Hacettepe’de “beyliğini” zaten ilân etmişti.
İşleri genişlettiğine bakılırsa “derebeyliğini” ilân etmesi de yakındır.

***

KES BİİİİİİİR

Yeni YÖK yasasına göre Asistanlar döner’den yararlanamayacaklarmış.
Bence bu kanun işlemez.
Zira, “biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar da…”

***

PARA, PARA, PARA

Yüksek Öğrenim paralı olacakmış.
Aman kimseler duymasın.
Duyan da milletin bedava okuduğunu sanacak da…

***

SİZİ BECERİKSİZLER SİZİ

Tıp Fakültesi öğrencileri için “Beceri Lâboratuarı” açılacakmış.
Yararlıdır.
Çünkü ders notu, dershane ve Hoca bulmak gerçekten “beceri” gerektiren bir iş olmuştu…

***

YÖNETİCİ GÖZÜYLE

Stajyerlerin yurt sorunu varmış, yemek sorunu varmış, kitap sorunu varmış.
Kuzum siz buraya okumaya mı geldiniz, yoksa sorun yaratmaya mı?..

***

BAK ŞU İŞE

Yüksek öğrenim paralı olacakmış.
Müracaat için 16 kuruşluk pul yeterliymiş.

***

AMNEZİ

Gazetelerden öğrendiğimize göre bankalardaki hesaplarını unutan kuruluşların başında Hacettepe Üniversitesi geliyormuş.
Bu Hacettepe’nin ilk unutkanlığı değil ki…
Daha önce kendi kurduğu Üniversiteleri de unutmuştu da!..

***

BİTMEYEN SENFONİ

Dünyada Hastane ile Tıp Medresesinin yan yana bulunduğu ilk eser 1206 yılında Kayseri’de yapılmış.
Bu gidişle sonuncusu da Samsun’da yapılacak galiba…

***

ANLAYANA

Yabancı Diller Yüksek Okulu bizim Üniversiteye bağlanacakmış.
Uygundur.
Zira biri birimizi anlamakta oldukça güçlük çekiyorduk da!..

***

I.Q.

Üniversiteye giriş sınavlarında bundan böyle zekâ soruları sorulmayacakmış.
Münasiptir.
Zira, yeni yasalardan sonra Üniversitelere girmek için biraz embesil olmak gerekiyor da!..

***

NURLU UFUKLAR

YÖK yasasının TV’da anlatıldığı iki gece boyunca tüm yurtta elektrik kısıntısı yapılmamıştı.
Neden acaba?
Nedeni var mı? Yasanın, rotasyon bekleyen bunca kişiye “nurlu ufuklar” vaat ettiğini anlatmak için olsa gerek.

***

KRONİK KONSTİPASYON

Gazetelerden öğrendiğimize göre 19 Mayıs Üniversitesinde ilk kalp ameliyatı gerçekleştirilmiş.
Ne denir… Hayırlı olsun.
Darısı, apandisit ameliyatlarının başına…

***

DUR YOLCU

YÖK ilk toplantısını Sheraton Otelinde yapmış.
Bakalım son toplantısı nerede olacak?
Malûm, otel yolcuları hep gelip geçici olurlar da!..

***

CANKURTARAN

YÖK için 7 otomobil ve bir ambulans alınacakmış.
Her şeyi anladık da ambulansa neden gerek gördüler acaba?
Her halde prognozlarını onlar da iyi görmedikleri için olsa gerek…

***

KADEMELER

Doktora’ya girilir.
İhtisas alınır.
Doçentlik verilir.
Profesör olunur.
YÖK Başkanlığına atanılır.

***

AŞIRI DOZ

Reçetelere aşırı ilâç yazılması nedeniyle bunlar kullanılmıyor ve ilâç israfı oluyormuş.
Allahtan aşırı yazılan bu ilâçlar kullanılmıyor.
Hani bir de kullanılsa, ilâcın yanında adam israfı da olacak…

***

ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA

Çukurova Üniversitesi kadrosuna bir davulcu ile bir zurnacı da konulmuş.
İşte böyledir Sayın Doğramacı.
Bu Üniversiteleri hiç kendi hallerine bırakmaya gelmez.
Sonunda ya davulcuya varırlar, ya da zurnacıya…

***

ZANAAT

Hacettepe Üniversitesinde “Güzel Sanatlar Fakültesi” kurulacakmış.
Muayenehane açan eski Hocalarımız yaptıkları işin güzel bir sanat olduğunu sonunda anladılar herhalde…

***

İNSOMNİA

Gece Nöbeti tutan Asistanlar sivri sineklerden çok şikâyetçilermiş.
Yöneticilerimizi kutlamak gerek.
Asistanları nöbette uyanık tutmak için daha iyi bir yöntem düşünülemezdi de…