YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

10 Nisan 2008 Perşembe

BİR DÜĞÜN DAVETİYESİ...


Sarı, saman kağıda basılmış bir davetiye.
Bir matbaada mürettip tarafından elle dizilmiş.
Elle tek tek basılmış.
Cümleler saygıyla düzenlenmiş.
Varidat Müdürü tarafından imzalanmış.
Müteveffa Ahmet Bey'in kızı Fahriye hanım ile Milli Emlâk memuru Yusuf Besim efendi evleniyorlar.
Yer, Sinop Belediye Dairesi.
Tarih 7 Eylül 1933 Perşembe.
Nikâh merasimi icra kılınacak.
Zatıâlilerinin de teşrifi rica ediliyor.
Bu vesile ile derin saygıların sunulması da ihmal edilmiyor.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 10.cu yıldönümünde.
Yani, bundan tam 75 yıl önce…
Her şey Yusuf Besim bey’in Yaylak Posta Müdürü iken 7 Mayıs 1932 de Sinop “Emlâk-ı Milliye” memurluğuna tayin edilmesi ile başlıyor.
Yusuf Besim bey 25-26 yaşlarında.
Bekâr.
Sinop küçük bir yer.
Varidat Müdürü aracı oluyor.
Müteveffa Ahmet bey’in kızı Fahriye’yi Y. Besim beye istiyorlar.
Beyaz gelinlikler hazırlanıyor.
Tel duvaklar takılıyor.
Beyaz mendilli siyah takım elbise giyiliyor.
Siyah papyon özenle yakaya takılıyor.
Müteveffa Ahmet bey’in kızı ile Hasan efendi’nin oğlu evleniyorlar.
7 Eylûl 933 tarihinde.
Bu evlilikten beş çocuk dünyaya geliyor.
Lâhut, Gülümser, Yıldız, Esra ve…
Ve en küçükleri ben.
Yani, Yücel Tanyeri.
Onlar erdiler muratlarına, bizler çıktık kerevetlerine…