YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

4 Aralık 2007 Salı

YÖK AMBLEMİ...


Yükseköğretim Kurulu, 6 Kasım 1981 tarihinde yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kuruldu. Bu yasanın amacı, Yükseköğretim ile ilgili ilkeleri belirlemek ve ilgili esasları bir bütünlük içerisinde düzenlemekti. Yayımlandığı tarihten itibaren bu yasa üzerinde çok tartışmalar oldu.

Kamuoyunda yanlış olarak sürekli YÖK diye isimlendirilen "Yükseköğretim Kurulu"nun belki de tek doğru yönü tarafımdan 1985 yılında çizilen "amblemi" oldu. YÖK'ün ilk ve kurucu Başkanı Sayın İhsan Doğramacı tarafından çizmem önerilen bu amblemde biri birine ters yönde paralel eğimli "Y" ve "K" harflerini stilize ederek yasanın doğru isimlendirilmesi olan Yükseköğretim Kurulu'nu simgelemeye çalıştım.

Kendim de bu yasanın hükümleri uyarınca 26 yıldan beri bir Üniversite kurumunda Öğretim Üyesi olarak görevimi yapmaya çalışmaktayım.