YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

28 Nisan 2013 Pazar

BEYT'ÜL MAKDİS...Kutsal ev” anlamına gelir.
Beyt’ül Makdis”.
Ya da “Beyt’ül Mukaddes”.
Kudüs kentindeki…

İlk İslâm mabedi.
Beytu’llah”dır.
Yani “Kâbe”dir.
Yeryüzünde yapılan…

İkincisi ise.
Kudüs’deki “Beyt’ül Mukaddes”dir.
Müslümanların ilk kıblesidir.
Ve üç kutsal mescitten birisidir…

Hz. Davut
başlatmıştır.
Bu mekânın yapımını.
Ancak tamamlanabilmiştir.
Oğlu Hz. Süleyman tarafından MÖ 960 yılında…

MS 70
yılında.
Yıkılmıştır bu alan.
Roma İmparatoru.
Titus tarafından…

Molozları kaldırtıp.
Düzlükte namaz kıldırtmış.
Ve buraya bir mescit yaptırmıştır.
MS 637’de Hz. Ömer

Emeviler yaptırmışlardır.
50 yıl kadar sonra.
Mescid-i Aksa.
Ve Kubbet-üs Sahra’yı…

Birkaç kez el değiştirse de.
Osmanlılarındır burası 400 sene.
Korunmuş ve güzelleştirilmiştir.
Osmanlı Halifelerince…

Gerçekten mukaddes bir evdir.
Kutsal bir alandır.
İndiği mukaddes vahiylerin.
Her üç din için…


Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra fotoğraflarım:
https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/BeytUlMakdis#5871525820464796322

.