YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

6 Mayıs 2013 Pazartesi

AĞLAMA DUVARI...Kızıldeniz'de yol açarak.
Kurtarır Firavun'un ordularından.
Hz. Musa, Yahudileri.
Ve Sina'ya getirir onları...

Tam kırk yıl dolaşırlar.
Sina çölünde Yahudiler.
Ve Hz. Musa'ya indirilir.
Bu dönemde Tevrat ve On Emir...

Yeşu götürür onları.
Yepyeni topraklara.
Kuzeye, Filistin'e.
Hz. Musa'nın ölümüyle...

Hz. Davut Kudüs'ü alır.
En parlak devrini başlatır.
Yahudilerin, milattan önce.
970'lerde...

Bir mabet inşa ettirilir Siyon dağında.
Oğlu Hz. Süleyman'ca.
Saklanır burada, gelen Hz. Musa'ya.
On Emir tabletleri, bir sandıkta...

İki kez Kudüs'e girer.
Asurlular ve Babilliler.
Mabedi yıkıp, tahrip ederler.
Ve sürgüne gönderilir tüm Yahudiler...

Ezra'nın çevresinde birleşirler.
Yahudiler.
Ve tekrar dönerler Kudüs'e.
MÖ 538'de...

Çok el değiştirir bu bölge.
Sonunda yıkılır bu mabet de.
MS 70 te.
İmparator Titus tarafından Roma döneminde...

Batı duvarı'nın kalıntılarıdır.
İşte bu Süleyman mabedinden arta kalan.
Bugün yanlış olarak "Ağlama Duvarı" denilen.
Ve Yahudilerce kutsal kabul edilen...

Bulunmaktadır bu duvarın üzerinde tam da.
Mescid'ü Aksa ve Kubbet'üs Sahra.
Yapılmıştır Batı duvarı da.
Aslında Roma İmparatorluğunca...

Kudüs'ün ve mabedin yıkılışını.
Yahudilerin başka ülkelere sürülüşünü.
Buralarda yeniden devlet olma düşünü.
Anmak için asırlar boyu bu duvara gelinmişti...

Yahudiler
yıllardır buraya gelirler.
Özel giysilerini giyerler.
Kipa'larını takarlar, duvara dönerler.
Sallanarak uzunca süre dualarını ederler...

Bir kağıda yazarlar.
Duvarın aralıklarına sıkıştırırlar.
Dile getirirler isteklerini.
Tanrıdan özel dileklerini...

Bölme ile ayrılmış farklı yerlerde dua ederler.
Kadın ve erkekler.
Rahatsız etmez onları.
Bizim gibi fotoğrafçı turistler...

Gerçekte değildir burası.
Bir ağlama duvarı.
Temelde kutsal bir mekândır.
Yahudilerin en önemli dua alanıdır...

Ağlanmaz, dua edilir burada sadece.
Yahudiler ağlarmış yalnızca bir tek yerde.
O da "Vergi Dairesinde".
Rehberimizin bize söylediğine göre...


Ağlama Duvarı fotoğraflarım:
https://plus.google.com/photos/105371707000908378020/albums/5872660246497283825/5872660642592738114?banner=pwa


.