YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

14 Nisan 2013 Pazar

DİNLERİN BAŞKENTİNDE..."çevresini Mescid-i haram'dan mübarek kıldığımız..."
                                  Kuran-ı Kerim Esra suresi, 1. ayet
..........

Arapça'da mukaddes ve mübarek anlamında.
el-Kuds kelimesinden alır.
Kökenini.
Kudüs kenti...

Yaratıldığına inanılır.
Buranın topraklarından.
Tanrı tarafından.
İnsan'ın...

Kutsal bir şehirdir.
Kutsanmış bir kenttir.
Hatta başkentidir.
Üç semavi dinin de...

Hz. Davut, Hz. İbrahim, Hz. Musa.
Hz. Süleyman, Hz. Meryem, Hz. İsa.

Hz. Muhammed ve Hz. Zekeriya.
Yaşamışlardır buralarda...

42 kez
kuşatılmış.
32 kez yıkılıp, yakılmış.
26 kez sahip değiştirmiş.
Bir şehirdir...

Asurlular, Babilliler, Kıptîler.
Yunanlılar, Selevsidler, Romalılar.
Bizanslılar, Persler, Müslüman Araplar.

Selçuklular, Fatımîler ve Haçlılar...

Moğollar, Memlûklular, Osmanlılar, İngilizler.
İsrailliler, Mısırlılar, Ürdünlüler, Suriyeliler.

Lübnanlılar, Iraklılar ve Filistinliler.
Değişik sürelerle burada egemendirler...

Burada atılmıştır.
Museviliğin temeli.
Burasıdır Hıristiyanlığın Kâbesi.
Yerdir İsa'nın çarmıha gerildiği...

İslamiyet'te önemli bir gece.
Hz. Muhammed, Recep ayının 27'sinde.
Miraç'la yükselmiştir yedi kat göğe.
Burada, Kudüs'te...

Zeytin dağı da burada, Ağlama duvarı da.
Mescid-i Aksa da burada, Kubbetüssahra da.
Muallâk Kayası da burada, Via Dolorosa da.
Kutsal Kabir Kilisesi de burada, Son Akşam Odası da...

Müslümanlar da burada, Hıristiyanlar da.
Yahudiler de burada, Süryaniler de.
Ortodokslar da burada, Katolikler de.
Ermeniler de burada, Kıptiler de, Dürzîler de...

Yaşıyorlar iç içe.
Hep birlikte.
Küçük bir şehirde.
Bu kutsal kent, Kudüs'te...

Kutsal kılınmış.
Bu kentin çevresi.
Kâbe'den bile.
Kuran-ı Kerim'e göre...

Jerusalem.
Kudüs'ün ismi günümüzde.
İbranicesi Yeruşalayim'den gelmekteymiş.
Anlamı da "barış kenti" demekmiş...

Çok isterdim gerçek bir barış kenti olsun.
Özgürce burada herkes kendi dinini yaşasın.
Bu mukaddes topraklarda, Kudüs'te.
Sevgiyle kucaklaşsın, hoşgörüyle paylaşsın...


Kudüs fotoğraflarım:
https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/Kudus#5866287776814092882

Ve... "This Land is mine" videosu:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-evIyrrjTTY


.