YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

22 Temmuz 2018 Pazar

SARAYBOSNA...- 8-13 Temmuz 2018 -

2016 yılında.
82 milyon turist ağırlamış Fransa.
75 milyon da İtalya.
52 milyon da İspanya...

30 milyon turist gelirken Türkiye'ye.
Ayni dönemde.
Sadece 800 bin turist gelmiş.
Bosna-Hersek'e...

Bosna-Hersek ülkesi ise.
51 bin kilometrekare yüz ölçümüyle.
4 milyon nüfusu ile.
Avrupa'da küçük bir ülke...

Sava, Drina ve Neretva ırmaklarıyla.
Dağları, yemyeşil ormanlarıyla.
Ve yalnızca 22 km'lik deniz kıyısıyla.
Bosna Hersek sevimli bir ülke Avrupa'da...

Bosna, 1528 senesinde.
Gazi Hüsrev Bey ile geçti Osmanlı devletine.
1908 yılına kadar geçen dönemde.
380 yıl kaldı Osmanlı hakimiyetinde...

Bosna Hersek'in nüfusunun.
Yarısından biraz fazlasını Boşnaklar.
% 30'unu Sırplar.
% 16'sını Hırvatlar oluşturuyorlar... 

Mareşal Tito, bu karışık etnik yapıyı 1945 yılında.
Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya.
Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'yla.
Birleştirip oluşturdu Yugoslavya'yı Federal bir yapıyla...

Ancak Tito'nun 1980 yılında ölümünden sonra.
Ve Sovyetler'in 1990'da dağılmasıyla.
Parçalandı Yugoslavya.
Ve yol açıldı bölgede etnik çatışmalara...

Bu çatışmaların en üzüntü vericisi.
Bosna-Hersek'teydi.
1992 yılı baharında Sırplarla.
Savaş başladı Müslümanlar arasında...

3.5 yıl süren bu savaşta.
Ölü sayısı yirmi bin civarında.
Yaralı sayısı da.
56 bin dolayında...

İşte, bu savaşın acı yanlarını.
Srebrenitsa soykırımını.
Katliamın anma törenini 23. yılında.
Yerinde görmek için geldik Saraybosna'ya...

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği.
İFOD üyesi 9 kişi.
Bu etkinliğe katıldık.
Uçakla Saraybosna'ya vasıl olduk...

Uçaktan idik.
Hemen Saraybosna Şehitliğine gittik.
İlahi bir sükun ve sessizlik.
İçinde önce şehitlerimizi yad ettik...

Gezip, görülecek yerleri belirledik.
Sonra iki gün Saraybosna'yı gezdik.
Ata yadigarı eserleri gördük.
Saraybosna'yı gerçekten çok beğendik...

Dağları, yemyeşil ormanları.
Ortasından akan Miljacka ırmağı.
Hanları, Hamamları, Parkları.
Sokakları, Başçarşısı'sı, Bedestanları...

Camileri, Medreseleri.
Saat Kulesi, Sebili, Çeşmeleri.
Osmanlı evleri ve Köprüleri.
Saraybosna'nın gezilip görülecek yerleri...

Saraybosna'daki Latinska Cuprija.
Ya da Latin Köprüsü.
28 Haziran 1914 tarihinde.
Tanık oldu bir suikaste...

Avusturya-Macaristan Prensi.
Franz Ferdinand ve eşini.
Öldürüldü bir Sırp milliyetçisi.
Ve bozuldu Dünyanın tüm düzeni...

Çıkan I. Dünya Savaşı sonunda.
13 milyon kişi öldü.
Avrupa'nın haritası değişti.
Osmanlı da Balkanlardan çekildi...

Miljacka nehri üzerinde 1896 yapımı.
Çok görkemli Saraybosna Belediye Binası.
1992'de Sırpların ateşiyle çıkan yangında.
Yandı kütüphanesindeki iki milyon kitapla...

Maddesel kayıplarını geçen 26 yılda.
Büyük ölçüde onarmış görünüyor Saraybosna.
Manevi kayıplarsa.
Yaşıyor halâ hafızalarda...

Musevi SinagoğuOrtodoks Kilisesi.
Katolik Katedrali ve Müslüman Camisi'ni.
Bir arada barındıran Saraybosna kenti.
Avrupa'nın göbeğinde sanki bir Kudüs kenti...


Saraybosna Fotoğraflarım:

.