YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

27 Temmuz 2018 Cuma

MOSTAR...Şunu bilesiniz ki, bu hakîr Evliyâ, bu ana gelinceye kadar onaltı padişahlık yer gezdim, böyle bir büyük köprü görmedim. Bir kayadan bir kayaya gökkuşağı gibi atılmış uzunluğu tam yüz germe adımdır. Onbeş ayak enliği vardır. Bu köprüdeki letâfeti ve zarafeti ve mimarlık san'atını bundan evvelki mimarlardan hiç birisi yapamamıştır. Şehrin bir çok cür'etli çocukları, köprüden aşağı sıçrayıp, nehre düşer ve gûy'a kuş gibi uçar. Her biri bir çeşit parende atarak suya düşer. Kimi başaşağı, kimi bağdaş kurar, kimisi ikişer, üçer birbirlerini kucaklayarak suya atlarlar ve derhal kenara çıkıp, kayalardan yukarı tırmanarak köprü başına gelirler...
                                             Evliya Çelebi, Mostar-1660

...............

Saraybosna'dan yola çıktık.
Evliya Çelebi'nin izinden gittik.
Koniçse kasabasını geride bıraktık.
Nar gibi kızarmış koyun etimizi yedik...

Yemyeşil dağlar, vadilerden geçtik.
Neretva suyuna paralel yol aldık.
Kâh mola verdik, kâh fotoğrafladık.
130 km sonra Mostar'a ulaştık...

Mostar, Neretva nehri'nin iki kıyısında.
Butik bir şehir yapısında.
Tam ortasında da.
Muhteşem bir köprü Stari Most adında...

"Stari" kelimesi Boşnakça'da.
"Tarihi" anlamında.
"Most" da "Köprü" manasında.
"Stari Most" da Tarihi Köprü demek aslında...

Mimar Sinan'ın öğrencisi.
Mimar Hayreddin'in eseri.
İnşa edilmiş 550 yıl öncesi.
Yapım tarihi 1566 senesi...

Neretva nehri üzerinde.
24 m yükseklikte.
4 m eninde.
30 m boyunda çok güzel bir görünümde...

Gökteki aya benzetilir kimilerince.
Taş kesilmiş bir hilal'dir kimine göre.
Gökkuşağı bazılarına göre.
Yıldızlarla dolu bir gök kubbe belki de...

Mostar köprüsü 427 yıl süresince.
Neretva'nın iki sahilindeki.
Toplumları bir araya getirdi.
Farklı inançları dostça birleştirdi...

Osmanlı dönemindeki.
Efsanevi bu taş köprü.
Toplumlar arasındaki.
Bağların kardeşlik simgesiydi...

Bu köprü yıllar boyu.
KatoliğiOrtodoksu.
Müslümanı, Yahudiyi.
Birleştiren kültürel bir öneme sahipti...

Bu köprü farklı etnik kökendeki.
İnsanları da birleştirirdi.
Hırvatları.
Sırpları ve Boşnakları...

Bu kadar ağırlığı.
Ve üzerindeki bu yükü.
Kaldıramadı.
Mostar köprüsü...

Kasım 1993'te.
Çıkan savaşta aldı bir darbe.
Hırvat tankından köprüye yapılan ateşle.
Köprü döndü bir harabeye...

Savaş bitti.
Zaman geçti.
Köprü restore edildi.
Eski görünümüne getirildi...

Barıştan sonra.
Yerleşti Hırvatlar nehrin batı kıyısına.
Boşnaklar da doğusuna.
Sırplar'sa geri dönemediler kente bir daha...

Mostar'ın doğu kısmı.
Sanki bir Osmanlı kasabası.
Ata yadigârı yapıları.
Camileri, çeşmeleri, taş döşeli sokakları...

Yürüyorsunuz daracık sokaklarında.
Evler, dükkanlar arasında.
Tarihi bir  dekorda.
Nostaljik, sıcak bir ortamda...

Neretva'nın batı yakası yeni.
Daha çok Hırvatların yerleşim yeri.
Katedrali ve yanındaki yeni Barış Kulesi.
Umarım birleştirir iki toplumu, Mostar Köprüsü gibi...

Mostar kenti.
2005 yılından beri.
Unesco Dünya Mirası eseri.
Her Türk burayı muhakkak görmeli...


Mostar Fotoğraflarım:
https://photos.google.com/share/AF1QipNqB7AO58ymSJtG0LtffRKqMLe_N3vckZU5wuja2Ov-8Qt-xVHhnxUxNFQylhTCsg/photo/AF1QipOyiUJ8IV02ZtEdqRcJ9YPX00Z_BAcI5oG8VbJG?key=ZjZwRnowbDBUcTVMNnZIWWVGWE5LZThIYXJ2cHh3
.