YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

23 Şubat 2018 Cuma

PTT MÜZESİ...- 6 Şubat 2018 Salı, Ankara -

Babam bir PTT çalışanıydı.
Uzun yıllar Güney Doğu Anadolu'da çalışmıştı.
1952 yılında Samsun'a atanmıştı.
1957'de Samsun PTT'sinden emekli olmuştu...

İyi bir telgrafçıydı.
Mors alfabesini iyi bilirdi.
Uzun yıllarını Maniple başında geçirmişti.
Telgraflar alıp, telgraflar iletmişti...

Bizler PTT ile büyümüştük.
Hasret dolu Mektuplar almış, yazmıştık.
İyi-kötü günlerimizde ELT Telgraflar çekmiştik.
Ahizeli Telefonu bile son anda yakalamıştık...

Bak Postacı geliyor'du.
Herkes ona bakıp selam veriyor'du.
Pek sevinçli haberler getiriyor'du.
Bugün yalnız bu kadar diyordu...

O zamanlar E-mail yoktu.
Sosyal Medya daha icat olmamıştı.
Akıllısı yoktu ama Manyetolu telefonumuz vardı.
Tek haberleşme kanalımız PTT'ydi...

PTT yavaş yavaş yaşamımızdan çekildi.
Önce Telgraflar gitti.
Sonra Postalar, mektuplar, müvezziler yitirildi.
En sonunda da Telefonlar cebimize kadar girdi...

Beş seneden beri.
Ankara'da var bir PTT Müzesi.
Clemens Holzmeister'in eseri bir yapıda.
Ulus'ta eski Emlâk ve Eytam binasında...

Beş katlı bir Müze burası.
Var 6.5 dönüm'lük bir kapalı alanı.
Giriş katı.
PTT tarihi ile alâkalı...

İletişimin asırlar içerisindeki gelişimi.
İstiklâl Harbi.
Ve günümüze kadar PTT'yi.
Burada bulacaksınız Postacı Kostümleri'ni... 

İlk Katta.
Osmanlı'dan günümüze kadar olan zamanda.
Ayrılmış Pul Kolleksiyonları'na.
Ve nostaljik bir PTT Salonu'na...

İkinci kat'a.
Çıktığınızda.
Karşılaşacaksınız.
7 orijinal tematik Pul Kolleksiyonu'yla...

3. kat'da.
Yani en üst kat'a.
Ulaştığınızda.
Karşılaşacaksınız Dünyadan Pul Kolleksiyonları'yla...

Bodrum katı da.
Ayrılmış Çocuklara.
Hayli renkli bir ortamda.
Onlara PTT sevgisi aşılanmaya çalışılmakta...

Güzel düzenlenmiş.
İyi plânlanmış.
Bir Müze, tarihi bir binada.
PTT'miz işlevini oldukça yitirdikten sonra...


PTT Pul Müzesi Fotoğraflarım:

.