YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

2 Şubat 2018 Cuma

KERİMHAN KALESİ...- 2 Haziran 2017 Cuma, Şiraz -

Kerimhan, Şiraz doğumlu.
1760-1779 yılları.
Arasında İran'ın Şah'ı.
Ve Zend Hanedanlığı'nın kurucusu...

1758 yılında.
Kajarlar'ı yenilgiye uğrattı.
Safevi Hükümdarı III. İsmail'i yanına aldı.
İran Şahı oldu...

1765 senesinde.
Şiraz'a yerleşti.
Burayı Başkent yaptı.
Ve 14 yıl burada oturdu...

Kerimhan, Şiraz'ı.
Güzelleştirme çabalarını başlattı.
Kısa zamanda emeklerinin sonucunu aldı.
Ve Şiraz'a tam 16 tarihi eser kazandırdı...

Bunlardan en önemlisi.
Arg-e Karimkhan isimli.
Tarihi Kerimhan Kalesi'ydi.
Şiraz'ın merkezinde inşa edilmişti...

Kerimhan Kalesi.
Tuğladan yapılmış bir eserdi.
14 metre yüksekliğindeydi.
Estetik güzelliği öndeydi...

Dört köşeli.
Her köşesinde bir yuvarlak Kulesi.
Olan küçük bir Kale.
Kerimhan Kalesi...

İşin ilginç yanı.
Bu Kulelerden bir tanesi.
Pisa Kulesi gibi.
Yana doğru oldukça eğimli...

12 bin işçi.
Kullanarak yapılmış Kerimhan Kalesi.
Pehlevi döneminde de.
Kullanılmış hapishane göreviyle...

Günümüzde bu Kale.
Değiyor estetik güzelliğiyle.
Ve eğri duran kulesiyle.
Şiraz'a gittiğinizde görmeye...


Kerimhan Kalesi Fotoğraflarım: 
.