YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

17 Temmuz 2017 Pazartesi

NİZAM-ÜL MÜLK'ÜN MEZARINDA..."Küfr ile belki amma zulm ile paydar kalmaz memleket" Nizam-ül Mülk

...............

"Nizam-ül Mülk".
Mülk'ün nizamı, ya da Mülk'ün düzeni anlamında..
Mülk kelimesi de "Devlet" olduğundan
Nizam-ül Mülk, "Devletin Düzeni" manasında...

Nizam-ül Mülk.
Selçuklu Devleti Sultanlarından.
Alparslan ve onun oğlu Melikşah'ın.
Veziri ve büyük bir Devlet adamıdır...

1018 yılında.
İran'ın Tus şehrinde doğmuştur.
Asıl adı "Nizam-ül Mülk" değildir.
Ali Hasan bin Ali'dir...

1064-1092 yılları arasında.
28 yıl  büyük Selçuklu devleti Veziridir.
Dönemin Halifesi tarafından.
"Nizam-ül Mülk" ünvanı ile taltif edilmiştir...

Özellikle Melikşah döneminde.
Selçuklu Devletinin nizam ve düzeninde.
Siyasetinde, adaletinde ve biliminde.
Devletin yönetilmesinde tek önderdir...

Nizamiye Medreseleri'nin kurucusudur.
Burası dönemin Siyaset Bilimi Üniversitesidir.
Nizam-ül Mülk'ün "Siyasetname" kitabı ise.
Dünya Siyaset Tarihi'nin önemli eserlerinden birisidir...

İkta sisteminin kurucusudur.
Günümüzdeki vergi sisteminin yaratıcısıdır.
Devlet içinde gelir-gider raporlarını hazırlatan kişidir.
Talebelere yurt ve burs imkanları sağlayan ilk Vezir'dir...

Nizam-ül Mülk tüm bunların dışında.
"Adalet, Mülkün temelidir".
Yani "Adalet, Devletin esasıdır".
Sözünün de yaratıcısıdır...

Bu değerli Devlet adamı.
Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah ile.
Üçü de ayni dönemde.
Yaşamıştı ve arkadaşlardı...

Nizam-ül Mülk, ne yazık ki.
Hasan Sabbah'ın müridi.
Bir Haşhaşi tarafından 1092 yılında 74 yaşında katledildi.
Ve Selçuklu Devleti dağılma sürecine girdi...

İşte bu önemli Devlet adamına.
Saygılarımızı sunmaya.
Gittik topluca.
İsfahan'daki mezarına...

Mezarı bir mahallede evler arasında.
Kerpiç duvarlar arkasında.
Kapalı bir kapının ardında.
İsfahan'da...

Kapalı kapıyı zorla açtırdık.
Bakımsız, tozlu mezarla karşılaştık.
Bu devlet adamın şimdiki haline acıdık
Üzüldük ve de şaşırdık...


Nizam-ül Mülk Mezarı fotoğrafları:

.