YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

19 Temmuz 2017 Çarşamba

KEMALİYE KAPI TOKMAKLARI...Hanedeki bilmez geleni kimdir
Kalın sesli erkek, ince gelindir
Tokmak vurunca anlarsın kimdir
Ondan önemlidir kapı tokmağı
...............

Kapı, bir evin en önemli yapısıdır.
Evin içi ile dış ortamın bağlantısıdır.
Bir durak'tır, bir sınır'dır.
Aşılması belli kurallara bağlıdır...

Kemaliye (Eğin) evleri.
Genellikle ahşap kapılı.
Çoğunlukla  çift kanatlı.
Ve de metal tokmaklı'dır...

Kapı tokmaklarının iki işlevi vardır.
Tokmağa vurularak ses çıkartılır.
Eve bir gelen olduğu duyurulur.
Ya da tokmak çekerek kapı kapatılır...

Kemaliye'de evin tokmakları metal yapılıdır.
Demir ya da sac'tandır.
Güzelliği ya da ayrıntıları.
Ev sahibinin zevk ve zenginliğini yansıtır...

Kapı tokmakları özenli bir işçilikle yapılır.
Üzerinde çeşitli bezeme unsurları vardır.
Yerel demir ustaları burada hünerlerini yansıtır.
Her ev için farklı desenler yapılır... 

Örneğin, şeytanı korkutmak maksadıyla.
Şeytan'ın bizimle birlikte eve girmemesi amacıyla.
Şeytan'ı korkutan ve kovan yılan bezemeleri.
Kapıların tokmaklarına yerleştirilirdi...

Kemaliye evlerini kapı bezemelerinde.
Ejder, Yılan, Hayat ağacı.
Güneş adam ve Koçbaşı gibi sembolik formları.
Evi koruduğuna ve bereketini arttırdığına inanılırdı...

Kapı tokmağı veya Tak tak.
Kapı halkası ya da Şak şak.
Kapı göbeği ya da.
Kapı Şıkkırik Aynası...

Düğme, Mıh, Kos veya Köstek.
Kabara, Güllap, Zemberek ve Çekecek.
Kemaliye kapı  tokmaklarını. 
Anlamak için bilmek gerek...

Hepsi biri birinden farklı.
Güzel, anlamlı ve alımlı.
Farklı estetik bir yapılı.
Kemaliye Kapı Tokmakları...

Bu tokmakların. 
Son yapımcısına.
Rast geldik Kemaliye Çarşısı'nda.
Mustafa Demirci Usta'ya...

Kaç göbekten beri bu işi yapıyorlar.
Geleneği koruyorlar.
Yüzlerce Tak Tak yapıyorlar.
Kapıların güzelleşmesine katkı veriyorlar...

Mustafa Demirci.
Her Kemaliye insanı gibi.
Kâmil ve olgun bir insan.
İşini bilen, örnek bir emek Ustası...

Sözün özü: Kemaliye'yi görmeli.
Evlerine, kapılarına,Tak Tak'larına.
Şöyle içten bir bakmalı, usulüyle kapıyı çalmalı.
Ve "Merhaba" deyip içeriye dalmalı...
...............

Desenler vardır ayrı manada
Hasret acısı var her bir hanede
Zil icad olsa da lâzım gene de
Eğin'de önemli Kapı Tokmağı


NOT: Maniler, Şair Yavuz Eğitmen'den, bilgiler ise  Erzincan Üniversitesi Öğretim Görevlisi sayın Türkan Sarp'tan alınmıştır. Teşekkürlerimle...

Kemaliye Kapı Tokmakları Fotoğraflarım:

.