YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

15 Temmuz 2017 Cumartesi

40 SÜTUNLU SARAY
Chehel, 40 demek Farsça'da.
Sotoun'da  bildiğimiz "sütun" anlamında.
Chehel sotoun da.
40 sütun manasında...

Aslında bir Saray burası.
20 sütunlu.
Evet 20 sütun'lu.
Ve de önünde bir büyük Havuzu...

20 sütunun.
Bu havuzda yansımasıyla.
Sütun sayısı bir anda.
Çıkıyor 40'a...

Bu nedenle 40 sütunlu.
Denilmiş bu yapıya.
Sütunların.
Havuzdaki yansımasıyla...

Çehel Sütun Sarayı.
Safavi Hükümdarı.
Şah Abbas yapısı.
Yapımı 1600 yılı... 

Saray, 67 dönümde.
Mükemmel bir bahçe içinde.
110 x 16 m boyutlu bir  havuzla.
Ahşap ve ihtişamlı bir yapıda...

Sarayın taht salonu.
Duvar resimleri ile dolu.
Bu freskler Safavi dönemi.
Savaş sahnelerinin simgesi...

Bunların bizce en önemlisi.
1514 senesi.
Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim ile.
Arasındaki Çaldıran Muharebesi tasviri...


40 Sütunlu Saray fotoğraflarım:

.