YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

23 Şubat 2017 Perşembe

PETRA...- 18 Ocak 2017 Çarşamba -

Eski Yunanca adı Petra.
Arapça adı ise El-Bitra.
MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında.
Kurulmuş yöredeki Nebatî halkınca...

O dönemlerde Akabe Körfezi ile.
Filistin, Fenike ve Suriye'ye.
Giden Kervan yolu üzerinde.
Gelişmiş, önemli bir merkez olması nedeniyle...

Petra.
Ele geçirilmiş Romalılar'ca.
MÖ 106 yılında.
İmparator Trajan'ın zamanında...

MS 400 yılında sonra.
Depremler ve ardından gelen sıkıntılarla.
Unutulmuş Petra.
Çok uzun yıllar boyunca...

1812 yılında.
Tekrar bulunmuş antik Petra.
İsviçre'li Burckhardt'ın çalışmalarıyla.
Çıkartılmış bu muhteşem uygarlık ortaya...

1985 senesinde.
Dahil edilmiş UNESCO Kültür Mirası listesine.
2007 senesinde de Simithsonian Magazine dergisince.
Seçilmiş "Ölmeden önce görülecek 28 yer" dizinine...

Gerçekten muhteşem bir yer Petra.
Muhakkak görülmesi gereken yerler arasında.
Kırmızı kayalara oyulmuş yapılarıyla.
Doğal ve antik güzelliğiyle büyülüyor insanı adeta...

Nebatiler burada Petra'da..
Kanallarla, barajlarla, sarnıçlarla.
Çölün ortasında.
Hayat vermişler suya...

Yürüyerek, atla veya at arabasıyla.
Giriyorsunuz 1.5 km uzunlukta.
3-4 m genişlikte, dar bir kanyona.
Bab El Siq adı verilen bir yürüyüş yoluna...

Daracık yol bittiğinde.
Ulaşıyorsunnuz muhteşem bir görüntüye.
Al-Khazneh ya da Hazine adında oyulan kayalara.
43 m yükseklikteki bir Anıt Mezar'a...

2000 yıllık bir yapı.
İki katlı, çift alınlıklı.
Kayalara oyulmuş inanılmaz görüntüsüyle.
Büyülüyor  sizi daha ilk görüşünüzde...

Ardından yine oyulmuş kayalara.
Geziniyorsunuz birçok binalar.
Tapınaklar, mezarlar, tiyatrolar.
Sütunlar ve mağaralar arasında...

Akıl almıyor bunların nasıl kurgulandığına.
Hangi şartlarda.
Ne kadar zamanda.
Ve de nasıl yapıldığına...

Peşinden 1.5 saat tırmanmakla.
Çıkıyorum yüce bir dağa.
Ad Deir'a.
Bir Manastır'a...

Şaşılacak derecede.
Benziyor burası aşağıdaki El-Hazineye.
Hem çıkışta, hem de inişte.
Rastlıyorum hazineden bile güzelliklere...

Ardından iniyorun dağdan dolambaçlı yollarla.
Dönüyorum tekrar Petra'ya.
Dolaşıyorum muhteşem dekorda bir daha.
Veda ediyorum Petra'ya 8 saat sonra...

İndiana Jones ve Ali Ba Ba.
Gibi 8 sinema filminde dekor olarak yer almış Petra.
Bence çok doğru bir plânlama. 
Film çekmek  bu muhteşem platformda...


PETRA Fotoğraflarım:

PETRA National Geographic Tanıtım Videosu (Türkçe):
.