YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

3 Şubat 2017 Cuma

BİN SÜTUNLU KENT...


Jerash, ya da.
Gerasa.
Amman'a.
48 km uzaklıkta...

Görkemli.
Bir Roma şehri.
1000'in üzerinde sütunuyla.
Ve birçok antik yapısıyla...

Tunç Çağı'nda.
MÖ 3200-1200 yılları arasında.
Yerleşim yeri olduğuna.
İlişkin bulgular var bu alanda...

MÖ 331 senesinde.
Büyük İskender'in döneminde.
Giderken Mısır'dan Suriye'ye.
Gerasa kurulmuş bu bölgede...

Ama aslında.
Bir Roma kenti.
Jerash, MS 90 yılında.
Yeniden kurulmuş Romalılar'ca...

MS 106 senesinde.
İmparator Trajan yollar yapmış bölgede.
MS 129 yılında ise.
İmparator Hadrian konuk edilmiş bu kentte...

MS 749 senesinde.
Kısmen yıkılmış önemli bir depremle.
Bundan sonra Jerash gömülü kalmış toprak altında.
Uzun yıllar boyunca...

Sonra yeniden farkedilmiş 1806'da.
Bir Alman Arkeologca.
Pompei gibi toprak altında kaldıktan sonra.
Tümüyle ortaya çıkartılmış 1920 yılında...

Üzerini örten topraklar kaldırıldığında.
Muhteşem bir Roma kenti çıkmış ortaya.
Günümüzde en iyi korunmuş Roma kenti ünvanıyla.
Biliniyor Jerash, Orta Doğu'da...

Sayısız Korint sütunları.
Hadrian Kapısı.
Zeus ve Artemis Tapınakları.
160 sütunlu Oval Plazası...

Hipodrom'u, 600 m'lik Sütunlu yolu.
Tiyatroları ve Tetrapilon'u.
Kiliseleri ve Anıtsal Çeşmesi ile.
Jerash, müthiş bir Roma kenti görünümünde...

Hava karardı, artık akşam olmakta
2000 yıllık kentin güzelliğine bakıyorsunuz bir daha.
Bir de çevredeki yeni, çirkin yapılanmalara.
Üzülüyorsunuz insanlığın yaptığı aşamaya...


Jerash Antik Kenti fotoğraflarım:
https://photos.google.com/share/AF1QipMhkIIF8GaNFTqAup89tX9T5mRPNA31qccE8ret1fRmSuOe9Vnxdp_wf5eEpKrlSQ/photo/AF1QipPIUeVhZFAXfk4TUSoNF3N5E9ktrQoi0F341UzM?key=emZQX0VpQTV0WnRWT2ZsT1BZQS1vTUlxemlVaEpR&hl=tr

.