YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

14 Şubat 2017 Salı

MADABA...


- 17 Ocak 2017 Salı -

Madaba.
Ya da Medeba.
Amman'ın 35 km güneyinde.
760 m yükseklikte...

Madaba şehri.
Eski bir Bizans kenti.
5000 yıllık Kral Yolu üzerinde.
Ve ünlü, Mozaikleriyle...

Hristiyanlığın yayılmasından sonra.
Önemli bir Bizans merkezidir aslında.
MS 6. yüzyılda.
Bir Kilise inşa edilir Madaba'da...

Sonrasında.
Depremler ve savaşlarla.
Yıkılır gider bu bina.
Bulunur yeniden 1884 yılında toprak altında...

1896  yılında.
Yeni bir Kilise yapılır burada.
Eski Kilisenin kalıntılarında
St. George Kilisesi adında...

Ürdün, Filistin.
Suriye, Mısır ve Lübnan.
"Holy Land" ya da.
Kutsal Topraklar olarak bilinir...

İşte bu beş coğrafi bölge de.
Simgelenmekte.
St. George Kilisesinde.
Taban Mozaiklerinde...

Tarihin belki de.
İlk haritası bu mozaiklerde.
MS 542-570 yıllarında yapıldığı belli de.
Oldukça harap olmuş akıp giden senelerde...

Hepsi tamam değilse de.
21.5 7 m ölçüleriyle.
Yaklaşık 170 metrekare büyüklüğünde.
Haritanın ancak 1/3'i görülebilmekte...

Harita, bugünkü Lübnan topraklarından.
Mısır'a kadar olan bölgeyi göstermekte.
Necef, Nablus ve Kudüs'ü içermekte.
Kentler, tepeler, nehirler resmedilmekte...

İki milyondan fazla.
Mozaik parçasıyla...

......

Ardından bir başka antik alana.
Farklı bir mozaik sahasına.
Unesco Kültür Mirası'na.
Gidiyoruz Umm Rasas'a...

Burası da Madaba'ya.
30 km uzaklıkta.
Ürdün çölü yakınında.
Bozkır bir alanda...

Romalılar kullanmış burayı.
Stratejik bu alanı.
Açılmış sivil yapılanmaya 5. yüzyılda. 
Hristiyan ve sonra da Müslümanlar'ca...

16 kilise var Umm Rasas'da.
St. Stephen Kilisesi.
Ve bunun mozaikleri.
En meşhuru aslında...

Yapılmış MS 785 yılında.
Keşfedilmiş 1986'da.
Kudüs, Madaba, Nablus. Philadelphia.
Caesarea ve Gazza bir kartpostal yapısında...


Madaba ve Umm Rasas fotoğraflarım:
.