YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

19 Ağustos 2015 Çarşamba

STALİN MÜZESİ...


İosif Visaryonoviç Cugaşvili desem
Çoğunuz tanımazsınız.
İlk takma adı “Koba” desem.
Yine bileceğinizi sanmam…

Bu kişi, 1912’den sonra.
Rusça'da.
Çelik” anlamında.
Tanındı “Stalina” olan ikinci takma adıyla…

Stalin, Gürcistan’da.
1879 yılında.
Gözlerini açtı minik bir evde.
Gori isimli küçük bir köyde.…

Babası, doğduğu evin bir odasında.
Uğraşmaktaydı kunduracılıkla.
Babası gönderdi onu Rahip okuluna.
O da okuldan atıldı 1899’da…

Gençliğinde.
Öncüydü 1 Mayıs gösterilerinde.
Daha ileride.
Baş rollerdeydi Kafkas Bolşevikleri'yle…

1912 yılında.
Petrograd'da.
Başladı  Pravda Gazetesi’ni çıkartmaya.
Yazılar yazdı Pravda'da "Stalin" takma adıyla…

1917'de Ekim Devrimini gerçekleştirdi.
Tam 31 yıl Komünist Partisi Genel Sekreteri’ydi.
Lenin’den sonra Sovyetler’in lideriydi.
II. Dünya Savaşı’nda Kızıl Ordu Başkomutanı’ydı…

Devleti için belki çok şey yaptı.
Ona göre “iktidar için her yol mubah”tı.
Bir yandan da tarihin gördüğü.
En zalim bir diktatördü…

Her fani gibi o da.
Öldü 1953  yılında.
Moskova’da 75 yaşında.
Ve gömüldü Kremlin mezarlığına…

Ölümünden sonra, 1957 yılında.
Stalin’in anısına.
Gürcistan'da.
Doğduğu Gori'de başlandı bir Müze yapımına…

Üç bölümden oluşuyor bu Müze.
İlki ait doğduğu eve.
İkincisi  dayanıyor belgelere.
Ve üçüncüsü de kendisine ait tren’e…

Gerçekten güzel korunmuş.
Doğduğu ve 4 yaşına kadar yaşadığı.
Ev iki oda bir sofa, tek katlı.
Evin çatısı da kiremit kaplı…

Müze binası.
Oldukça alımlı.
Ama içi oldukça karanlık.
Ve de epey karmaşık…

Birçok belge, kişisel eşya.
Çok sayıda fotoğraflarla.
Ve kronolojik bir sıralamayla.
Sergilenmiş yalnızca Gürcü ve Rus lisanında…

Üçüncü kısım da.
Müzenin avlusunda.
Ayrılmış Stalin’in.
Yeşil vagonuna…

83 tonluk, zırhlı bu vagonla.
Stalin çıkmış uzun yolculuklara.
1941 yılından sonra.
Tahran’a, Potsdam’a, Yalta’ya…

Rus egemenliğinde iken Gürcistan.
Bu Müze önemli bir mekânmış.
Özgürlükten sonra gözden düşmüş.
Bahçedeki Stalin’in dev heykeli de yok edilmiş…


Stalin Müzesi Fotoğraflarım:
.