YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

13 Ağustos 2015 Perşembe

SİGHNAGHİ...


19 Temmuz Pazar.
Bugün Kahketi’ye yolculuk var.
Kahketi Bölgesi.
Gürcistan’ın şarap merkezi…

100'den fazla.
Üzüm çeşidi üretiliyor burada.
Gürcistan’da.
Şarabın ana vatanında…

Telavi’de.
Bir şarap üretim merkezinde.
Şaraplarımızı tadıyoruz.
Ardından Akhmeta’ya kadar uzanıyoruz…

Dönüş yolu uzun.
Yorgun yorgun.
Ulaşıyoruz bir beldeye.
Sighnaghi’ye…

Uzaktan bile.
Hoş geliyor göze.
Ovaya bakan bir tepede.
Mola veriyoruz Sighnaghi’de…

İnanılmaz güzel bir kasaba.
Tarihi yapısıyla.
Taş sokaklarıyla.
5 km’lik  çepeçevre surlarıyla…

Bu surlar inşa ettirilmiş 18. yy’da.
Dağıstan saldırılarından korunmak amacıyla.
Kent buraya sığınmış kalmış.
İsmini de Sighnaghi’ yani “sığınak” kelimesinden almış…

Küçücük bir kasaba.
Sighnaghi, 2000 kadar nüfusuyla.
Geçimi tümüyle turizm yoluyla.
Biraz da şarap üretimi ve halıcılıkla

İnişli çıkışlı taş döşeli yollarında.
Keyifle dolaşıyorsunuz eski evler arasında.
Orijinal yapısı korunarak yapılan restorasyonlarla.
Sighnaghi, bir “sevgi kenti” ayni zamanda…

Önde dümdüz Alazani ovası.
Arkada Kafkas dağları.
Sighnaghi de özgün yapısıyla.
Huzur veriyor ziyarete gelen yabancılara...

Dağıstanlardan 300 yıl sonra.
Bizler de sığındık buraya.
Dostluk ve barış ortamında.
Sıcak bir havada soluklanmaya…

Kahketi bölgesi Fotoğraflarım:


.