YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

23 Ocak 2015 Cuma

TAHRAN ULUSAL MÜZESİ...


Bir Arkeoloji.
Ve Tarih müzesi.
"Müze-ye Millî-ye İran".
Ya da İran Ulusal Müzesi...

1916'da başlamış.
İlk Müze düşünceleri.
Güzel Sanatlar Bakanlığı'nın kurulması ile.
Tahran'ın içinde...

Tahran Darülfünunu'nun.
Yani Üniversitesi'nin.
Bir odasında sergilenmiş o senelerde.
İlk kez, 270 obje...

Sonra bunlar.
Taşınmışlar.
Mesudiye binasında.
Aynalı Salon'a...

Bu günkü müzenin yapımına.
Başlanmış bir Fransız mimarla.
1935 yılında.
Ve bitirilmiş 2 yıl sonra...

Yapılmış bina kırmızı tuğlalarla.
Ana giriş kapısı da.
Benzetilmiş Sasani dönemi yapılarına.
Koca kemerli bir kapısıyla...

11 dönüm alanda.
300 bin obje sergileniyor iki binada.
Birisi Arkeoloji alanında.
Diğeri de İslâm Sanatları'nda...

Eserler var Medler'den, Persler'den.
Seleukoslar'dan, Urartular'dan, Sasaniler'den.
Paleolitik ve Kalkolitik dönemlerden.
Demir ve Bronz devirlerinden...

Güzel eserler sergileniyor burada.
Heykeller, kaplar, takılar.
Oklar, bıçaklar, mızraklar.
Persepolis'ten kabartmalar...

Büyük Pers İmparatoru.
Darius'un heykeli de.
Freskleri de.
Yine burada gösterilmekte...

Zenjan'da bir tuz madeninde.
1700 yıl önce bir çökme neticesinde.
Ölen tuz adamın kalıntıları da.
Bozulmamış olarak bu müzede sergilenmekte...

Aslı British Museum'da olan.
İlk Pers İmparatoru Kirus'un.
Dünyada ilk İnsan Hakları Bildirgesi'nin replikası.
Bu müzenin en önemli parçası...

Tahran Arkeoloji Müzesi Fotoğraflarım:
https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/Tahranarkeoloji#6106352179629292770

Ulusal Müze Linki:
http://www.nationalmuseumofiran.ir/
.