YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

28 Mart 2013 Perşembe

HASAN RIZA...

İlk ressamlarımızdandır.
Hasan Rıza.
Yağlıboya yapıtlarıyla.
19. yüzyılda...

93 Harbiyle başlar.
Hasan Rıza'nın yazgısı.
Osmanlı-Rus savaşı.
1877-78 yılı...

Bu savaşa katılır.
Hasan Rıza.
Kendi arzusuyla.
Harbiye mektebi ilk sınıfında...

Onu görevlendirirler ama.
Bu savaşta.
Koruması olarak, savaşı resimleyen.
Bir İtalyan ressamın yanına...

İtalya'ya gider Hasan Rıza.
Savaşın bitiminden sonra.
12 yıl kalır, resim eğitimi alır.
Napoli, Roma ve Floransa'da...

Sonra vatanına dönüş yapar.
Edirne'ye yerleşir.
Numune-i Terakki Mektebi Müdürlüğüne getirilir.
Orada Resim dersleri verir...

1912'de Balkan Savaşı başlamıştır.
O sırada atölyesi Karaağaç'tadır.
Resim çalışmalarını orada yapmaktadır.
Özellikle de savaş resimleri çalışmaktadır...

Amacı, bir dizi resim yapmaktır.
Osmanlı tarihini anlatmaktır.
Savaşları tablolaştırmaktır.
Geçmiş tarihimizi canlandırmaktır...

Balkan Savaşı'nın en kötü günleridir.
Gece-gündüz çalışır, çabalar.
Birçok yağlıboya tablolar yapar.
Bunları Karaağaç'taki atölyesinde toplar...

Edirne'yi kuşatır.
Bulgar orduları.
26 Mart 1913'te.
Balkan Savaşı'nın son günlerinde...

Karaağaç'a girerler.
Talan etmektedirler.
Bulgar askerleri.
Her köşeyi, her yeri...

Gider koşa koşa Karaağaç'a..
Geçerek Meriç nehrini.
Kurtarmak ister resimlerini.
Tümü göz nuru eserlerini...

Çoğu ezilmiş, kimi parçalanmıştır.
Bir kısmı da çalınmıştır.
Ancak birkaçı durmaktadır.
Resimlerinin ancak bazılarını kurtarır...

Süngülerler.
Bulgar komitacıları.
Dönüş yolunda.
Bu güzel Ressamı...

Yaralanır ve şehit düşer.
İki gün sonra.
Edirne'de.
28 Mart 1913'de...

Bugün 28 Mart 2013'tür.
Ölümünün tam 100. yıldönümüdür.
Bu Ressamımızın.
Hasan Rıza'mızın...

Kaç ressam vardır.
Eserlerinin yaşaması için.
Kendisini eden feda.
Dünyada acaba?...


Hasan Rıza ile ilgili fotoğraflar:
https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/HasanRZa#5859915208183943538

.