YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

4 Şubat 2013 Pazartesi

ULANBATOR...


Çok yanılırsınız.
Karşılaşmayı beklerseniz.
Tipik bir Moğol kenti ile.
Ulanbator'da...

Moğolistanın en büyük.
Ve tek kentidir.
Ulanbator.
1.5 milyon nüfusuyla...

Karakum'dur Moğolistan'ın Başkenti.
Cengiz Han zamanında.
1200'lü yıllarda.
Günümüzde köy bile olamasa da...

Bugünkü Ulanbator kurulmuştur.
1778 yılında "Urga" adıyla..
Yerini 28 defa değiştirdikten sonra.
Bugünkü Tuul ve Selbe nehirleri arasında...

Nüfusu 25 bin kadardı.
Urga'nın 20. yüzyılın başında.
Bir miktar gelişti.
1911 Sovyet işgalinden sonra...

Başkent oldu.
Ve Ulaanbaatar ismini aldı.
24 Ekim 1924 yılında.
Milli Şefleri Sükhbaatar zamanında...

Çadır benzeri yurtlardan oluşurdu.
Ulanbator Sovyetler zamanında.
Anca benzedi bir kasabaya.
İkinci Dünya Savaşından sonra...

Demokrasi ve Açık Pazar ekonomisine geçildi.
1990'larda hızla büyüdü ve gelişti.
Perestroika ve Glasnost döneminde.
Ve nüfusu birden çıktı 1,5 milyon'a...

Günümüzde çok kalabalık.
Ve de çok çapraşık.
Bir kentleşme örneği var.
Ulanbator'da...

Ulanbator'da geçildi hızlı bir şehirleşmeye.
Çok çabuk bir büyüme ve gelişmeye.
Tipik göçebe Moğol yaşamından.
Büyük bir dönüşüme...

Çok sayıda kafeler ve gençler.
Bol miktarda yoksul Moğol göçebeler.
Dökük evler yanında modern gökdelenler.
Bozuk yollar, sayısız Lexus jipler...

Tam bir kargaşa.
Bu güzelim kültür ortamında.
Ulanbator'da.
Kolay kolay alışamasanız da...


Ulanbator fotoğraflarım:

https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/Ulanbator#5838419630035160818

.