YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

28 Şubat 2013 Perşembe

ANİ...


Eski bir yerleşim bölgesi
Neolitik dönemden beri.
Ani.
Günümüzde bir açıkhava müzesi...

Harap bir ortamda.
Yıkık, dökük durumda.
Surlarla kaplı bir alanda.
Ani görkemli bir coğrafyada...

8 m yüksekliğinde.
4500 m uzunluğunda.
Kenti koruyan surları.
Tam 7 giriş kapılı...

Çeşitli kavimler, uluslar.
Farklı dinler, inanışlar.
Değişik kültürler, etnik yapılar.
Farklı zamanlarda Ani'de bulunmuşlar...

Kesme taşlardan yapılmış.
Sokaklar, çarşılar.
Evler, hamamlar.
Kervansaraylar, dinsel yapılar...

100 bin civarında imiş.
Nüfusu Ani'nin.
17. yüzyılda.
200 civarında dinsel yapısıyla...

İlk şehir.
Ani.
Türkler'in Anadolu'ya girerken.
Ele geçirdikleri...

Fethediyor burasını.
Selçuklu Hükümdarı.
Alparslan 1064 senesinde.
Malazgirt savaşından 7 yıl önce...

Ermenistan sınırında bulunuyor.
Kars'taki bu antik Ani kenti.
Arpaçay akıntısı ayırıyor.
İki ülkeyi...

Burası halen bir ören yeri.
Aslında gerçek bir dünya hazinesi.
Olmalı Ani  halbuki.
Bir UNESCO Dünya Kültür Mirası yeri...


Ani Örenyeri Fotoğraflarım:
https://photos.google.com/album/AF1QipPhSR4Pm5CLYFk1IK-8XrDgYnkldhNET6MtjIqi/photo/AF1QipMppQwyYyW1dKJZBZhAZXmj4JJ-13M44mjEOPcu

.