YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

2 Haziran 2011 Perşembe

TİTUS TÜNELİ...


Çevlik küçük bir yerleşim yeridir.
Samandağ’ındadır.
Samandağ, Hatay ilimiz sınırları içindedir.
Antakya’ya 30 km. uzaklıktadır…

Denize kavuşur burada.
Suriye’den doğan.
Asi nehri.
Geniş bir kumsal alanda…

Seleukia Pieria.
Antik dönemdeki ismidir.
Günümüzdeki Çevlik’in.

MÖ 300 yılında burada kurulmuştur.
Seleukos Krallığı 2300 yıl önce.
Büyük İskender’in Generali.
I. Nikator tarafından…

O dönemlerde Başkent’idir.
Seleukia Pieria.
Yani günümüzdeki Çevlik.
Seleukos ülkesinin…

Sonra şehir 30 km. içeriye taşınır.
Başkent Antiochia (Antakya) yapılır.
General Nikator tarafından.
Denizden gelecek tehlikelerden korunmak amacıyla…

Bu şekilde bir limanı haline dönüşür.
Günümüzdeki Çevlik
Denize açılan önemli bir kapısı olur.
Başkent Antiochia’nın…

Ama bir sorun vardır.
Liman giderek dolmaktadır.
Çevredeki ırmaklardan akan.
Çakıllarla, çamurlarla, kumlarla…

İmparator Vespasianus düşünür.
Çılgın Proje”sini üretir.
Suların önü kesilir, dağ delinir.
Kayaların içinden bir kanal yapılır…

10 yıl uğraşılır.
Tam 1000 esir çalıştırılır.
1380 m. uzunluğunda.
Geniş bir tünel ve kanal açılır…

Oğlu "Titus" tarafından tamamlanır.
Dereler limanın dışına akıtılır.
Bu mühendislik harikası eser.
Dünyanın ilk tüneli olarak tanımlanır…

Giderseniz görürsünüz bu tüneli.
Günümüzün Samandağ'ına…

Gezinirsiniz içinde hayretle.
Yapılmış olan 2000 yıl önce
7 m. yüksekliğinde ve 6 m. eninde.
1.5 km. boyundaki tünelin…

Günümüzde içinden su akmamaktadır.
Bu çılgın tünel’in.
Zaten liman da artık görünmemektedir.
Altında kalmıştır sahildeki geniş kumsalın…

Bağlantı“Titus Tüneli” fotoğraflarım:
http://picasaweb.google.com/tanyeri/TitusTuneli?authkey=Gv1sRgCKulpbfRtsX3dA#5613495749730355762

.