YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

14 Ocak 2009 Çarşamba

ALEVİ ENSTİTÜSÜ...


Enstitü'ler, belirli bir konuda araştırmalar yapan kuruluşlardır.
Böyle bir Enstitü 2008'in son günlerinde Ankara'da kuruldu.
Alevi Enstitüsü...

Alevi'ler Türk inanç kültürü içerisinde renkli bir topluluktu.
Uzun yıllardır sorunları vardı.
Yanlış anlatılmış, yanlış anlaşılmışlardı.
Sorunları etrafında semah edip duruyorlardı.
Çok çeşitli Dernek, Vakıf ve Örgütlere sahiptiler.
Yine de kendilerini anlatamıyorlardı.
Onlara bilimsel açıdan yaklaşan çok az çalışma vardı.

İşte bu örgütler ve kişiler 2008'in sonunda cem ettiler.
Ankara'da bir araya geldiler.
Bir Enstitü oluşturdular :
Alevilik Araştırma, Dökümmantasyon ve Uygulama Enstitüsü.
Kısacası, Alevi Enstitüsü.
Daha kısası, Al-En.

Amaçları, Alevilik alanında bilimsel bilgi üretmek.
Var olan bilgi düzeyini nicelik ve nitelik olarak yüceltmek.
Alevilik konusunda yeni çalışma alanları oluşturmak.
Yeni çalışma yöntemleri geliştirmek.
Kısacası var olan bir olguya bilimsel eğilmek.

İki kuruluştan destek aldılar.
Birincisi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı.
İkincisi de Alevi Kültür Dernekleri.
Bu iki kurumun çatısı altında cem oldular.

Enstitü binası Ankara, Dikmen'de.
İğde sokak, 24 numarada.
Enstitü 23 Aralık 2008'de açıldı.
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından.
Binanın donanımı mükemmel.
İçerisi rahat ve sevimli.

Enstitü, iki temel organdan oluşuyor.
Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu...
Bilim Kurulu tümüyle akademisyenlerden meydana geliyor.
Danışma Kurulunda ise akademisyenlerin yanında başkaları da var.
Alevi Derneği üyeleri, Alevi dedeleri, şairler, sanatçılar...
Fikir üretecekler, bilimsel araştırmaları plânlayacaklar.

Bilim Kurulu Başkanı'nı iyi tanıyorum.
Hacettepe Tıp Fakültesinden dönem arkadaşım.
Saygın, çelebi, engin bir bilim adamı.
Prof. Dr. Cengiz Güleç.
Psikiatri Profesörü.
Felsefe ve Sosyal Antropoloji dallarında Yüksek Lisans eğitimi aldı.
21. dönem TBMM, DSP Sivas Milletvekili.

Bilim Kurulunda görev yapacak iki kişiyi de yakından tanıyorum.
İkisi de bu Enstitünün kurucularından.
Birisi can kızım.
Tuğba Tanyeri Erdemir.
Öbürü sevgili damadım.
Aykan Erdemir.
İkisi de ODTÜ Öğretim üyesi.
Sosyal Bilimler dalında ABD'de iyi bir eğitim aldılar.
Alevilikle ilgili birçok çalışmaları var.
İkisi ile de gurur duyuyorum.

Ne diyeyim...
Yunus Emre gibi söyleyeyim :

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir

Sen kendin bilmezsin

Ya nice okumaktır


Okumaktan murat ne

Kişi Hak'kı bilmektir

Niçün okuduğun bilmezsin

Ha bir kuru emektir...Sevgili Aykan Erdemir'in Alevilerle ilgili Star Gazetesinde çıkan yazısı için :
http://www.stargazete.com/acikgorus/-kiyl-u-kal-degil-bu-sefer-hakiki-alevi-acilimi-152049.htm