YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

22 Mart 2019 Cuma

MEKONG DELTASINDA...- 20 Şubat 2019, Mekong Deltası-Vietnam -

Mekong nehri, Tibet'ten doğuyor.
Himalayalar'da 5000 metre yüksekte.
Çin, Myanmar, Laos, Tayland
Kamboçya ve Vietnam'dan geçiyor...

Dökülüyor Güney Çin denizine.
Mekong Deltası denilen yere.
Dünyanın en büyük düzlüklerinden birine.
Vietnam ülkesinde...

Nehir suyunun kapladığı alan.
795 bin km kare.
Yani, daha büyükçe. 
Türkiye'nin yüz ölçümüne göre...

6 ülkenin su ulaşımını sağlıyor.
Pirinç tarlalarına su taşıyor.
Balıkçılık yapılıyor.
Bu ülkelerin protein ihtiyacının %60'ını karşılıyor...

Mekong üzerinde kurulu köyler, kentler, barajlar.
Sallar, kayıklar, yüzen çarşılar.
Tekneler, mavnalar, çok sayıda balıkçılar.
Tüm bölgeye hayat veriyorlar...

Mekong nehri, uzun seyrinden sonra.
Tonle Sap gölünden gelen sularla.
Phnom Penh'de birleşip açılmakta.
9 büyük kolla, Mekong Deltası'na...

9 kolla ulaştığı için denize.
"Dong Bang Song Cu'u Long".
Yani, "9 Ejder Nehir Deltası" denilmekte.
Mekong Deltası denilen yere Vietce'de...

40 bin kilometre kare.
Büyüklükte.
Bir alan Mekong Deltası.
Dünyada en geniş 34 düzlükten birisi burası...

Vietnam ülkesinde.
Ho Chi Minh kentinin hemen güneyinde.
Otobüsle kısa bir seyahatle.
Ulaşılabiliyor Mekong nehri'ne...

Mekong nehri kenarında.
Liman kenti My Tho'ya.
Ulaşıyoruz yemyeşil düzlüklerle. 
Pirinç tarlaları arasındaki güzelliklerle...

Önce.
Büyük teknelerle.
Çıkıyoruz bir geziye.
Mekong nehri üzerinde...

Sonra ulaşıyoruz karşı kıyıya.
Burada biniyoruz 3-4 kişi bir at arabasına.
Ulaşıyoruz neşeli bir yolculukla.
Gösteri alanına...

Bol ekzotik meyveler arasında.
Hindistan cevizlerinin toplanması, soyulması.
Onlardan şekerlemeler yapılması.
Tadlarına bakılması...

Ardından arıların tanıtımı.
Bal yapılması.
Polen ve balların tadılması.
Nefis çiçek ballarının valize atılması...

Yılanlarla dans edilmesi.
Yılan ve Yengeç votkası içilmesi
Vietnam yöresel müziği dinletisi.
Sonunda 3 kişilik Sampan'lara binilmesi...

Çin kayığı da denilen kayıklarla.
Sürücüsü kadın olan bu Sampan'larla.
Dar ve tabanı kaplı olan çamurlarla.
Keyifli bir yolculuk Mekong nehrinin kolunda...

Mekong Deltası.
Biyolojik bir hazine.
Doğal bir define.
Tabii ki kıymetini bilene...

1997-2007 senelerinde.
10 yıl içerisinde.
1000'in üzerinde. 
Hayvan türü keşfedildi bu yörede...

Halbuki 1965-75 senelerinde.
Bombalanmıştı bu bölge.
II. Dünya Savaşında kullanılan tüm bombaların.
Miktarına eşit bombalarla Amerikan kuvvetlerince...

8-20 bin km2 büyüklükte.
Yani Deltanın % 50'si kadar bir saha.
Ormansızlaştırılmıştı 1960'larda bombalarla.
Amerikalılar tarafından Mekong Deltası'nda...


Mekong Deltası Fotoğraflarım:
https://photos.google.com/share/AF1QipMzWa2urbURzxrTamMPU36llud9tbhMAtq2R7fmxdTZrQA2-spaSGYX0d-k8ZEgPQ/photo/AF1QipMMTQrGfXfQvKEqkUPch-PIR_zTHQHlvVVAXC30?key=ZHlKRjMxbkNzeDFBSnN2X0lJRXdLN0dQSUJmOFJB
.