YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

22 Haziran 2018 Cuma

THYATEİRA...Thyateira yazılır.
Tiyatira diye okunur.
Tiyatro ile hiç ilişkisi yoktur.
Günümüzdeki Akhisar'ın antik dönemdeki ismidir...

Pelopia isimli.
Eski bir Yunan kenti.
Üzerine Büyük İskender'in komutanı.
Nikator tarafından İÖ 281'de kurulmuştur...

Lidya ülkesinin.
Ve Pergamon Krallığının.
Helen ve Roma dönemlerinin.
Önemli yerleşim yerlerinden biridir...

Hıristiyanlığın yayılma döneminde.
Aziz Pavlus tarafından.
Batı Anadolu'da kurulan.
İlk 7 kiliseden birisi buradadır...

Diğer 6 kilise ise bulunmakta.
Efes'de, Bergama'da.
Smyrna (İzmir) ve Sart'da.
Philadelphia (Alaşehir) ve Laodicea'da...

Hz. İsa'nın.
"Allahın oğlu" olduğu.
Sözünün kullanıldığı.
İlk yer Thyateira'dır...

Antik dönemlerde.
Oldukça büyük ve görkemli.
Bir yerleşim yeriydi.
Thyateira kenti...

O dönemlerde.
Bergama ile Sardes kentlerini birleştiren.
Kral yolu üzerinde.
Olması zenginlik vermişti bu kente...

Tarihte ilk kez Lidyalılar.
Para'yı buldular.
Para da ilk defa.
Kullanıldı burada, Thyateira'da...

Lidya Kralı Kroissos zamanında.
En parlak günlerini yaşar Thyateira.
13. yy'da Arap akınlarıyla.
Thyateira uğrar büyük zararlara...

Günümüzde büyük bir kaza.
Çok gelişmiş Sanayi yatırımlarıyla. 
Üzüm, Zeytin ve Tütün tarımıyla.
Akhisar, 200 bin nüfusuyla...

Akhisar, aktif bir kent zamanımızda.
Otelleri, iş yerleri ve  modern yapılarıyla.
Kentin ortasında, apartmanlar arasında.
Thyateira'dan kalan küçük bir yıkıntı alanıyla...


Thyateira Fotoğraflarım:

.