YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

30 Nisan 2018 Pazartesi

ÇOBAN HEYKELTRAŞ...- 28 Nisan 2018 Cumartesi, Kozak Yaylası -

Mustafa Yılmaz.
Bergama'dan.
Bergama'ya 40 km uzaktan.
Kozak Yaylası'nın Çamavlu Köyü'nden...

Yaşı 80'e gelmiş.
Ama daha iş bitmemiş.
Yetimoğlu lakabıyla tanınır.
Heykelci Mustafa olarak bilinir...

8 yaşında, 1947 senesinde.
Çamavlu köyüne yıllığı 5 TL'ye.
Çobanlık yapmak üzere.
Evlâtlık olarak verilmiş...

18 yaşına geldiğinde.
Evden atmışlar dışarıya.
Sığınmış Ünzile kızın ana evine.
Çobanlığa devam etmişler birlikte...

Okuma-yazma'yı Ankara'da.
Askerlik yaptığı sırada.
Zırhlı Birlikler'de Etimesgut'da.
Öğrenmiş Ali Okulu'nda...

Diploma Töreni'nde.
Varmış Celal Bayar da.
Adnan Menderes de.
Amerikan Elçileri de...

Ünzile kızla evlenmişler.
Mutlu bir yuva kurmuşlar.
İki kız, iki oğul yapmışlar.
8 torun sahibi olmuşlar...

Köyde Çeşme başları.
Mezar taşları.
Yapmakla işe başlamış.
1990'dan beri de heykel yontmuş...

Kozak Yaylası'nda.
Fıstık Kozalağı kadar olmasa da.
Granit taş.
Çok bol buralarda...

Granit, yontması da. 
İşlemesi de.
Çok zor bir taş.
Daha doğrusu taş gibi bir taş... 

Buna rağmen.
Mehmet Yılmaz.
Yılmadan, üşenmeden.
Kaçınmıyor bu taşı işlemekten...

Çalışıyor, çabalıyor.
Bıkmadan, üşenmeden üretiyor.
Heykeller, desenler yapıyor.
Evinde, bahçesinde bunları sergiliyor...

Bu yeteneğini köyün çevresinde.
3-5 kişi biliyor.
Sergi filan açmıyor.
Felsefik sanatsal yorumlar yapmıyor...

Mustafa Yılmaz, mütevazi.
80 yaşında ve renkli.
Bir heykelci.
Sözün özeti...


Çoban Heykeltraş Fotoğraflarım:
.