YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

5 Mart 2018 Pazartesi

ADANA ZİRAAT SERGİSİ...Türkiye Büyük Millet Meclisi.
3 yıldır görevdeydi.
Cumhuriyet henüz ilan edilmemişti.
Yeni bir Devlet düşünülmekteydi...

Bir ilk düşünceydi.
İzmir İktisat Kongresi.
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri.
Arasında İzmir'de düzenlenmişti...

"Siyasî ve Askerî zaferler,
Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar.
İktisadî zaferlerle taçlandırılmazlarsa.
Meydana gelen zaferler devamlı olamaz"dı...

İşte, yeni Devletin ekonomisi.
İlk kez İzmir'de düşünüldü, gözden geçirildi.
Ve "Misak-ı İktisadî" belgesi.
Burada kabul edildi...

Bu Kongre içinde.
Bir de.
"Numune Meşheri" isimli.
Sergi düzenlenmişti...

Mahmut Esat Bey, İktisat Vekili.
Bunun "Şimdilik İzmir'deki
Ufak mikyasta iptidai ve tecrübevi
Bir numune sergisi" olduğunu söylemişti...

Ardından da müjdelemişti:
"Bursa ve Adana'da biri Sınaî, diğeri Ziraî
İki büyük satış sergisinin tertibi".
İle ilgilendiklerini...

Ve eklemişti:
"Bunlara beynelmilel bir mahiyet verileceğini
Ve memleketimizin ekonomisinin
Hariçle temasa geçirileceğini..."

Cumhuriyet'in kuruluşundan 6 ay sonra.
Beynelmilel Ziraat Sergisi, Adana'da.
Bugün 5 Ocak F. Terim Stadı'nın olduğu yerde.
Kuruldu 50 dönümlük bir alanda...

Bu Sergi 10 Mayıs 1924'te açıldı.
Almanya, Çekoslavakya, Fransa.
İngiltere, Amerika, İtalya, Belçika.
İsviçre, Macaristan ve Hindistan katıldı...

Bir yıldan fazla açık kalan bu Sergiyi.
Binlerce kişi ziyaret etti.
Sergi'de teşhir dışında satışlar da yapıldı.
"Tarla sürme müsabakaları" bile yapıldı...

Gazi Mustafa Kemal'in de katıldığı.
Bu ilk Uluslararası Tarım Fuarı.
Türkiye'de Tarım'a önem verilen ilk atılımdı.
Ülkedeki Ziraat'ın gelişmesinin ilk adımıydı...

Tarım ve Sanayi.
Birlikte yürümeliydi.
Sonrasında da hamleler geldi.
Sanayi ve Ziraat'ta önemli mesafeler kat edildi...

O dönemde Cumhuriyet'in tüm yurttaşları.
"Yerli malı, Yurdun malı.
Her Türk onu kullanmalı".
Prensibine yürekten bağlıydı...

Günümüzde ziraat alanlarımızı harcıyoruz.
Artık, samanı bile dışarıdan satın alıyoruz.
Tarıma dayalı fabrikalarımızı kapatıyoruz.
Dışarıya bağımlı hale geliyoruz...


Türkiyenin ilk Tarım Fuarı Fotoğrafları: (Salt Online'dan alınmıştır)
https://photos.google.com/share/AF1QipPXHf75UqjJO3oisihToCHuTQJmQcmGQBVbWt0-eatu48vinHzikLC-H9M37UMg-Q/photo/AF1QipMFpe63X1uiEGfAjmp99BAN6JOPDMCtl3oo9ETT?key=NXlIVmJMTTg1eV9yd2ZPREx6RHdKNEJkX0lFZTVn


.