YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

3 Kasım 2017 Cuma

NAFİ ATUF KANSU..."Yalnız şekli idaremizde, şekli hükümetimizde değil, 
bünye-i içtimaiyemizde, edebiyatımızda esaslı inkilâplar,
tekâmüller vücuda getirmekle nail-i hayat olacağız".

...............

Nafi Atuf, 1890 senesinde.
Babasının Hekimlik görevi yaptığı yerde.
Mekke'de.
Dünyaya geldi...

İlk tahsilini yaptı Edirne'de.
Yüksek öğrenimini ise.
Bitirdi 1910 senesinde.
İstanbul Mülkiye Mektebi'nde...

Tayin edildiği Edirne'de.
Nimet-i Hürriyet Mektebi'nde.
Müdürlük ve Öğretmenlik görevleriyle.
Gönül verdi genç yaşta eğitmenliğe...

Eğitimdeki eğilim ve düşüncelere.
Yer verdiği Sa'y ve Tetebbu (İş ve Düşünce) dergisi de.
Yine Edirne'de.
Başladı yayınına Nafi Atuf Bey ile...

1914 yılında İstanbul'da..
Başladı Darüşşafaka'da.
Öğretmenlik ve.
Müdür Yardımcılığı yapmaya...

Tayin edildi sonrasında.
Bursa Öğretmen Okulu'na.
Başladı ülkedeki ilk İzcilik çalışmalarına.
Uludağ Kamplarında...

1914-18 seneleri arasında.
Bursa Kız Sanayi Darüleytamı'nda.
Ve İstanbul Kadıköy Erkek Darüleytamı'nda.
Öksüz öğrencilere Müdür olarak görev yaptı...

1921 yılında.
Kurtuluş Savaşının ilk günlerinde.
Milli Mücadele'ye katılmak üzere.
Göç etti Ankara'ya...

Ankara'daki görevine.
Hakimiyet-i Milliye.
Gazetesi Yazı İşleri.
Müdürlüğü ile merhaba dedi...

Milli Mücadeleye.
Eğitim cephesinde.
Ankara Taş Mektep'te ve Kayseri Lisesi'nde.
Devam etti Müdürlük görevleriyle...

1924-1927 yılları arasında.
Cumhuriyetimiz kurulduğunda.
Eğitim alanında.
Getirildi ilk Maarif Müsteşarlığı'na...

Nafi Atuf Bey, 1927 senesinde.
Mücadele-i Milliye'de fedakârlığı nedeniyle.
İstiklâl Madalyası verilmekle.
Ödüllendirildi TBMM'ince...

Nafi Atuf Bey1928 senesinde.
Atatürk'ün tavsiye ve himayesinde.
Türk Maarif Cemiyeti'ni (günümüzde TED) kurdu.
9 yıl bu Derneğin kurucu Başkanlığını yaptı...

Halkevleri teşkilatı onun zamanında.
Kuruldu ve gelişti 1932 yılında.
Ankara Halkevi Başkanlığı yaptı.
Halkevleri'nin yayın organı Ülkü Dergisi'ni çıkarttı...

Nafi Atuf Bey1927-1949 yılları arasında.
Erzurum, Giresun, Kırklareli Mebusluklarıyla.
Görev yaptı aralıksız geçen 22 yılda.
TBMM'deki çalışmalarıyla...

Yeni Mektepte (1912)
Vatanım Coğrafyası (1914)
Fenn-i Terbiye (Pedagoji) Tarihi (1916)
Tolstoy, İptidai Muallimi (1919)

Türkiye Maarif Tarihi (1930)
Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (1932)
İlk Kültür İzleri ve Nakil Vasıtaları (1933)
Nafi Atuf Bey'in yayınlanmış bazı kitapları...

1934 yılında çıkan Soyadı kanunuyla.
"Kansu" soyadını Atatürk'ten aldı.
28 Ekim 1949 günü Ankara'da.
Aramızdan ayrıldı 59 yaşında...

Eğitmen Nafi Atuf Kansu;
Şair Ceyhun Atuf Kansu, Mimar Tuğrul Atuf Kansu.
Ve Arkeolog Arman Atuf Kansu'nun pederidir.
Prof. Şevket Aziz Kansu'nun da ağabeyidir...

Nafi Atuf Kansu.
Bu büyük eğitim insanı.
Hacettepe'den 50 yıllık sınıf arkadaşımın.
Prof. Dr. Emin Kansu'nun büyük babası...

Dün Ankara'da
Nafi Atuf Kansu.
Eğitbilim Araştırmaları.
Ödül Töreni vardı...

Ankara Üniversitesi'ndeki bu toplantı.
İle Nafi Atuf Bey tanıtıldı ve anıldı.
Genç Bilim insanları.
Çeşitli Eğitim Araştırma Ödülleri aldı...

Cumhuriyet'in başlangıç döneminde.
Eğitim sistemimiz düzgün idiyse.
Bunun gerçek sebebi.
Nafi Atuf Bey gibi aydın eğitimcilerimizdi...

"Ondaki inkilâpçı ve ileri milliyet anlayışını
daima muhabbet ve hürmete anacağım".
Şubat 1950, Hasan Ali Yücel


(Nafi Atuf Kansu ile ilgili bilgiler 
http://www.nafiatufkansu.org 'dan alınmıştır)

Nafi Atuf Bey ile ilgili fotoğraflar:
https://photos.google.com/share/AF1QipO46H4dlyaxZmosGez0wCLGS-EySJq7VFnG9yz0fhjOCDhwgPzvIz_P3r_v0xeByg/photo/AF1QipP8rJJoFGdOskbGfeou3aZ5NyWqjda8tT5vcIlc?key=bnlUdTlndnExem5jaGpZWHlReEZvSlF4c29UWUV3
.