YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

16 Kasım 2017 Perşembe

CUMA CAMİİ...- 30 Mayıs 2017 Salı, İsfahan -

İsfahan'ın güzelliği.
Bir tane değil ki...
Cuma Camii.
Bunlardan yalnızca birisi...

Selçuklular 1051 senesinde.
Sultan Melikşah döneminde.
İsfahan'ı ele geçirdiğinde.
Çevirdi bu güzel yeri  Başşehir'e...

Selçuklular'ın üç Başkenti oldu.
Bunlar Rey, Nişabur ve İsfahan'dı.
Mimari ve Kültürel açıdan.
En güzeli idi İsfahan...

Burada Selçuklular'ın en önemli simgesi.
Ulu Cami.
Cuma Mescidi.
Ya da Cuma Camii idi...

Cami yapılmış 1072-1092 senelerinde.
Sultan Melikşah döneminde.
Selçuklu mimarisi özellikleriyle.
Günümüzde Unesco Kültür Mirası listesinde...

Bu Caminin yerinde.
Köhne Meydan'da 755 senesinde.
Abbasi Halifesi El Mansur döneminde.
Varmış kerpiçten küçük bir ibadethane...

Yapılmış Cuma Camisi.
Bu köhne Caminin yerinde.
Sonradan İlhanlılar ve Safeviler döneminde.
Büyütülmüş yapılan çeşitli eklentilerle...

Dört eyvanlı, büyük bir avlulu.
Kerpiç ve tuğla bir yapı.
Kubbeleriyle, bezemeleriyle.
Güzel bir yapı hatlarıyla, çinileriyle...

Ama her güzelliği.
Fotoğrafla göstermek mümkün olmuyor ki.
En iyisi.