YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

29 Ocak 2017 Pazar

ÇÖL KALELERİ...


16 Ocak 2017 Pazartesi

Sabah erkenden Salt Türk Şehitliği.
Ziyareti.
Ardından doğuya doğru yönelme.
Ve Çöl Kaleleri'ni gezme...

Amman'ın doğusunda.
Irak ve Suudi Arabistan sınırında.
Çöl Kaleleri adında.
Birçok yapı var antik ticaret yollarında...

Bir bölümü İslâm'ın ilk döneminden.
7. yüzyıldan.
Şam kökenli.
Emevi Halifeliği'nden...

Diğer kısmı da daha sonradan.
MS 800'lü senelerden.
Bağdat kökenli.
Abbasi Dönemi'nden...

Çölde yerleşik hepsi.
Ama kale değil tümü.
Kimisi Han, kimisi Hamam.
Kimisi de Kale ya da Korugan...

Qasr (Kasır) olarak anılıyor.
Bu yapılar.
Biz ancak üçünü gezebileceğiz.
Diğerlerini göremeyeceğiz...

İlk ziyaret yeri.
Qasr Kharana (Kharaneh) Kalesi..

Kale'ye benzer bir yapı aslında.
Amman'ın 37 km doğusunda.
Suriye sınırıyla.
Suudi Arabistan arasında...

Yüksek duvarlı.
İyi korunmuş bir yapı.
Andırıyor bir Han'ı.
Ya da Kervansaray'ı...

İçeride kare biçimli bir avlu.
İki katlı ve 60 odalı.
MS 710 yılı.
Halife I. Velid dönemi Emevi yapısı...

İkinci ziyaret yeri.
Qasr Amra kalesi.

Aslında burası.
Gerçek bir savunma yapısı.
Ama günümüzde tek kalanı.
Hamam binası...

Yapılmış 8. yüzyılın başında.
İslâm'ın ilk yıllarında.
723-743 yılları arasında.
Emevi Halifeliği zamanında...

İslâm sanatının önemli bir örneği.
Unesco Dünya Mirası sitesi.
Özellikle freskleri.
Çok değerli...

Vatikan'daki.
Sistine Chapel benzeri.
Duvarları ve tavanı.
Resimlerle kaplı...

İnsanlar, çalgıcılar, balıkçılar.
Krallar, meyvalar, hayvanlar.
Üzümler, şaraplar.
Ama en önemlisi çıplak kadınlar...

Hamamın kubbesinde de.
Gökyüzünün gece görünümü işlenmekte.
Zodiac'ın açısı doğru olarak belirlenmekte.
İlk kez içbükey bir yüzeyde görüntülenmekte...

Üçüncü ziyaret yeri.
Azraq Kalesi...

Gerçek bir kale burası.
Çölün ortası.
Ancak geniş bir vaha alanı.
Etraf yeşilliklerle kaplı...

Yapılmış Romalılar'ca.
Kara bazalt kayalarla MS 3. yy'da.
Kullanılmış sonra da.
Emeviler ve Bizanslılarca...

16. yy'da Osmanlıların kalesi olsa da.
Lawrence of Arabia, 1917 yılında.
Arap İsyanını yönetmiş buradan.
Qasr Azraq'ın bir odasından...


Çöl Kaleleri fotoğraflarım:
.