YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

29 Aralık 2016 Perşembe

İRANLILAR...

.
İran, muhteşem uygarlığıyla.
85 milyon nüfusuyla.
1.5 milyon kilometrekare yüzölçümüyle.
Büyük bir ülke...

Bu ülke.
Hem etnisitesiyle.
Hem de dini yapısıyla.
Çok farklı bir konumda...

İran'da nüfusun % 50'si.
Farsî.
% 17'si.
Azerî...

Diğer büyük bir grup Kürtler.
% 8'i Lurlar ve Belucî'ler.
% 2'si Araplar.
Geri kalanı da Türkmen gruplar...

Toplumun % 90'ını Şiî Müslümanlar.
%  8'ini Sünnî Müslümanlar.
Geri kalanını da Hindular, Hırıstiyanlar.
Museviler, Yezîdiler, Zerdüştler oluşturmaktalar...

İran'da dinî azınlıkların inanç özgürlüğü.
Güvence altındadır.
Ortodokslara, Musevilere, Zerdüştlere.
Mecliste koltuk ayrılmıştır...

İnsanların takkelisi de var, başı açığı da.
Sakallısı da var, sakalsızı da.
Makyajlısı da, makyajsızı da.
Başörtülüsü de var, çarşaflısı da...

İran, farkı dinî gruplarıyla.
Bu karmaşık toplumsal yapısıyla.
Çarşıda, pazarda, kırda, sokaklarda.
Birlikte ve bir arada yaşamakta...

İran, sahip olduğu bu çeşitliliğiyle.
Camileriyle, türbeleriyle, minyatürleriyle.
Diliyle, şiiriyle, şairleriyle ve  bilimiyle.
Köklü kültürüyle varlığını hissettirmekte...


İran'dan insan manzaraları fotoğraflarım:

Vatanım İran videosu:


.