YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

7 Mart 2016 Pazartesi

AFRODİSİAS...


Daha önce gitmiştim Afrodisias'a.
1980'li yıllarda.
Sonralarda.
Birkaç defa daha gittim buraya...

Ören yerlerimizin.
Hemen hemen tamamını gezdim.
Anadolu'da.
Bu güzel yarımada'da...

Antik yerler arasında.
Türkiye'de.
Bir numara.
Afrodisias kanımca...

Bu hafta sonunda.
Baharın başlangıcında.
Bir kez daha gittim.
Afrodisias'a İFOD grubuyla...

Önceki gidişlerim.
Hep rastlamıştı yaz aylarına.
Dolaşmıştık buraları.
Hep 30 derece sıcaklıkta...

Bu kez güzel bir güneşle.
Karlı tepeler eşliğinde.
Yemyeşil çimenler içinde.
Yine Afrodisias'da idik bahar çiçekleriyle...

Afrodisias.
Adını Afrodit'den alıyor.
Kurulmuş MÖ 5. yüzyılda.
2500 yıllık bir kent aslında...

Ama en büyük ününe.
Kavuşmuş Roma İmparatorluğu döneminde.
MÖ 1. yy ile MS 5. yy arasında.
Afrodit Tapınağıyla...

Afrodit.
Aşk ve Güzellik Tanrıçası.
Ama Afrodisias'ın esas güzelliği.
Yapıları ve heykelleri...

Bu güzel kent.
Mimarlıkta, sanatta.
Felsefede, heykel yapımında.
Döneminde en üst sıralarda...

Hadrianus Hamamı, Tiyatro'su.
Odeon'u ve 30 bin kişilik Stadyumu.
Agora'sı, Afrodit Tapınağı.
Buranın en görkemli yapıları...

Ama geçirilen depremlerle.
Afrodisias önemini yitirmekte.
İsmi değişiyor önce Stavropolis'e.
Sonra da Karya ve Geyre'ye...

Unutulup gidiyor Afrodisias.
Fotoğraf sanatçısı Ara Güler.
Ta ki günün birinde.
Burada kaybolana kadar...

Ara Güler'in çektiği fotoğraflar.
ABD'de ilgi kaynağı oluyorlar.
NY Üniversitesi ve Prof. Kenan Erim.
Afrodisias ile ilgileniyorlar...

Prof. Kenan Erim başa geçiyor.
Yıllarca uğraşıyor, didiniyor.
1961'de kazılar ve onarım başlıyor.
Ve 1990 yılında bitiriliyor...

Açılıştan çok kısa bir zaman sonra.
Kenan Erim vefat ediyor.
Güzel bir kadirşinaslık örneği gösteriliyor.
Mezarı Tetrapilon'un yanına konuluyor...

Günümüzde gidin Afrodisias'ı muhakkak gezin.
Onca güzel sanat eserlerini yerinde görün.
Bu eserleri bize yeniden kazandıran.
Kenan Erim'in mezarında da bir duayı esirgemeyin...


Afrodisias Fotoğraflarım:
https://picasaweb.google.com/105371707000908378020/Aphrodisias#6259286744235138226

.