YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

27 Haziran 2012 Çarşamba

ALİ PAŞA AĞITI...

Paşa giyer iki kürkü
Biri samur biri tilki
Ali Paşayı vurdular
Haraboldu Vanın mülkü

………………………

Yarımadanın hemen üzerindedir.
Hz. Hüseyin’in torunu.
Seyit Bilal’in Türbesi.
Sinop’ta…

Burada gömülüdür Seyit Bilal hazretleri.
Şehit edilmiştir Sinop’ta.
Giderken İstanbul kuşatmasına.
MS 675 yılında...

Sonradan bir türbe ve cami yapılır.
Buraya, Seyit Bilal tepesine.
Selçuklular döneminde.
1297 senesinde…

Çocukluğumuzda giderdik.
Seyit Bilal türbesine.
Gezerdik sessizce.
Ne olduğunu da fazlaca bilmemecesine...

Bir mezar vardı.
Buranın bahçesinde.
Van İlbay’ı.
Ali Paşa anısına…

Vali anlamınadır.
"İlbay".
Cumhuriyet döneminde.
Güzel Türkçemizle…

Oraya gömüldüğünü sanırdım.
Sinop’lu olduğu için.
Ermeniler tarafından öldürülen.
Ali Paşa’nın…

Öyküsünü yıllar sonra öğrendim.
Ali Paşa Ağıtı
Türküsünü dinlediğimde.
Modern Folk Üçlüsünün…

Büyük bir isyan hareketi başlatılır.
Ermenilerce, 1896 yılında.
Doğu Anadolu’da.
Osmanlı topraklarında…

Güvenlik sağlanamaz.
Uzun zaman aralığında.
Van’da, Kars’da.
Elazığ’da ve Ağrı’da…

Ali Paşa atanır.
1907 yılında.
Mart ayında.
Van mutasarrıflığına…

Ali Paşa düzeni sağlar.
Barış’a yol açar.
Sevgilisi olur kısa sürede.
Tüm halkın Van ve yöresinde…

Rahatsız olur Avrupa Devletleri.
Bu başarısından.
Ve plânlarını bozmasından.
Ali Paşa’nın…

Ali Paşa’nın görevden alınmasını isterler.
Padişaha ültimatom verirler.
Son verdirirler Valiliğine.
18 ay sonra, 1908 senesinde…

Van’dan Erzurum’a geçer gizlice.
Oradan Tiflis’e binbir güçlükle.
Tiflis’ten sonra Batum’a.
Ve gidecektir oradan da İstanbul’a…

Ama öldürülür hunharca.
Ermeni komitalarınca.
Tam gemiye bineceği sırada.
Batum limanında 1908 yılının son ayında…

Naaşı ayni gemiye yüklenir.
İstanbul’a gönderilecektir.
Ancak yolda güçlükler bitmez.
Gemi 14 günde Sinop limanına giremez.

Ceset çürümeye başlamıştır.
Acele defnedilmesi lâzımdır.
15. gün cenazesi Sinop’ta gemiden indirilir.
Seyit Bilal türbesi bahçesine gömülür.

Kısaca öyküsü budur.
Sinop doğumlu olmayan.
Van İlbay’ı.
Ali Paşa’nın…

Ada başına çıkarsanız Sinop’a gittiğinizde.
Ziyaret edin kabrini Seyit Bilal türbesinde.
Göreceksiniz Ali Paşa’nın mezarını bahçesinde.
100 yılı aşkın zamandır orada yatan, huzur içinde…


Ali Paşa fotoğraflarım:

https://photos.google.com/share/AF1QipNLIWuvZlkWTENlMcoyM00KpLV50bqaPERrPl1P6EaUQ14mJoCPu0O7t8B_zoprrA/photo/AF1QipOqm4ZUUGX68yzxAxd6Lfs4IVV_C9-GntkKsfj0?key=c0pMQTRhbUh3VVFUTk1pTndiekcybnduWGJDUVNn

Ali Paşa Ağıtı (Modern Folk Üçlüsü):
https://www.youtube.com/watch?v=UU35zMuJ4ys

.