YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

19 Aralık 2011 Pazartesi

DÜLÜK...


Garip bir isim Dülük.
Ulaşılabilen bir köy, 10 km kadar uzaklıkta.
Gaziantep'ten tren yoluyla da.
Kara yoluyla da…

Antik ismi Doliche burasının.
İskân görmüş.
Taa Paleolitik dönemden.
Günümüze kadar…

En eski kentlerinden kabul ediliyor.
Burası Anadolu’nun.
İçinde halâ yaşanılan.
Ve halâ barınılan…

Hititler de yaşamış burada.
Asurlular da, Persler de, Romalılar da.
Medler de, Bizanslılar da.
Haçlılar da, Müslümanlar da…

Kutsal bir şehir burası.
Din merkezi.
Tanrı Teşup’un.
Hititlerden beri…

Fırtına tanrısıdır.
Teşup, 2500 yıl önce.
Hitit döneminde.
Bir elinde balta, öbüründe şimşek’le…

Yine önemli bir din merkezidir.
Doliche.
Hititler’den sonra da.
Helen meddeniyetinde de…

Tanrı, Zeus Dolicheus’dur.
Helenistik dönemde.
Jupiter Dolichenus’dur.
Roma medeniyetinde…

Simgelenir yine bir boğayla.
Ve bir elinde balta’yla.
Diğerinde de şimşek'le.
Tanrı Doliche bu dönemlerde…

Bulundu ilk Mithreum tapınağı burada.
Çok yeni bir zamanda, 1997 yılında.
En büyük kutsal alandır Roma’lılarda.
Kebertepe’nin altındaki mağaralarda…

Hititlerde Tanrı Teşup’a.
Helenlerde Tanrı Dolikhe’ye.
Romalılarda Tanrı Mitra’ya.
Günümüzde ise geliyorlar Dülük Baba’ya…

Ejderha öldüren Teşup’tan.
Tayfun öldüren Zeus’a.
Boğa kurban edilen Mitra’dan.
Dülüktepe’deki Ejder Baba’ya…

Değişen bir şey yok ortada.
Binlerce yıl atlansa da.
Dinî açıdan çok çok önemli bir yer aslında.
Dülük, ismi biraz garip olsa da…


Dülük Fotoğrafları:
http://picasaweb.google.com/105371707000908378020/Duluk#5686252382146947698

.