YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

5 Aralık 2011 Pazartesi

66.666...

Önemli bir sayı.
66.
33’ün iki katı.
11’in ise tam altı katı…

24 ile 42’nin toplamıdır.
Yozgat’ın plâka numarasıdır.
Bir iskambil oyunudur.
Kahvehanelerde sevilerek oynanır…

66, Atom numarasıdır.
Disporsiyum elementinin.
66 ünlü bir otoyol adıdır.
Arasında Chicago ile Los Angeles’in…

Yazılıyor Allah kelimesi ebced'le.
Arapçada Elif (A), Lâm (L) ve He (H) harfleriyle.
Denk geliyor Elif 1'e, Lâm 30'a ve He de 5’e.
Ebced hesabı ile…

Toplarsanız 1+30+30+5'’i.
Ediyor tam 66.
Belirliyor 66, “Allah” kelimesini.
Ebced hesabına göre Allah’ın simgesi…

66’ya bağlamak” buradan kaynaklanıyor.
Allah”a bağlamak anlamını taşıyor.
Yani “en sağlam yere bağlamak” anlamında.
İşi garantiye almak” manasında…

Web sitem ulaştı bu hafta.
İzleyen sayısı rakamla.
Tam 66.666’ya.
Defalarca tıklayanlarımla…

Bağlanmıştı en sağlam yere.
İyi bir okuyucu kitlesine.
Onlar tıkladı 66.666 kere.
Ben de çıktım kerevetime…

Tık’layan, tık’lamayan.
Okuyan, okumayan.
Beğenen, beğenmeyen.
Herkese yürekten şükran

.