YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

6 Ağustos 2018 Pazartesi

POTOCARİ'den...- 11 Temmuz 2018, Potocari-Srebrenitsa -

Son yazımda.
Değinmiştim Srebrenista'ya.
Sırplar'ın yaptığı Boşnak katliamına.
1995 yılında...

II. Dünya Savaşı'ndan sonra.
Avrupa'nın ortasında.
Srebrenitsa'da.
Yapılan en büyük soykırım'a...

1991 verilerine göre.
Soykırım'dan önce.
Srebrenitsa.
Sahipti 20 bin nüfusa...

Savaş sırasında yaşanan göçlerle.
Kentin nüfusu.
Çıkmıştı birden bire.
60 bin'in üzerine...

Srebrenitsa.
Dönüşmüştü kısa zamanda.
Açlıkla ve hastalıkla.
Mücadele eden bir Sığınma Kampı'na...

Başlayan 11 Temmuz'da.
Ve süren beş gün boyunca.
Yapılan toplu katliamla.
8372 Boşnak öldürülmüştü Srebrenitsa'da...

Potocari, bir köy Drina vadisi'nde.
Srebrenitsa'nın kuzeyinde.
Hemen 5 km ilerisinde.
Sırbistan sınır çizgisinde...

Karar veriliyor öldürülenler anısına.
Srebrenitsa katliamında.
Bir Anıt Mezar yapılmasına.
Potocari'de 2000 yılında...

Anıt Mezarlık 2003'de açıldı.
Açılışa 20 bin kişi katıldı.
Ve kimliği belirlenen 600 soykırım kurbanı.
Burada sonsuzluğa uğurlandı...

İlerleyen yıllarda.
Kimliği belirlenenlerin artmasıyla.
Ve bu yıl tanımlanan 35 kişinin de katılmasıyla.
Mezar sayısı yükseldi 6610'a...

Ölenlerin anaları, babaları, çocukları.
Kardeşleri, torunları, yakınları.
Geliyorlar her yıl bu Anıt Mezarlığa.
Soykırıma uğrayanları anmaya...

Bizler de İzmir'den geldik.
Onları 11 Temmuz'da görüntüledik.
Üzüntülerine ortak olduk.
Acılarını yürekten paylaştık...


Potocari Fotoğraflarım :
.