YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

21 Aralık 2017 Perşembe

EDFU TAPINAĞI...- 29 Kasım 2017 Çarşamba, Edfu -

Nil Nehri'nde seyahat etmiştik.
Gece Edfu'ya gelmiştik.
Nehir kıyısında bir rıhtıma bağlanmıştık.
Sabah vakti sıcak bir güne uyanmıştık...

Bugün Edfu Tapınağı'nı gezeceğiz.
Ama oraya Faytonlarla gideceğiz.
Bu Faytonlar Edfu'nun simgesi.
Edfu'da var bunlardan belki yüzlercesi...

Bir gelenek, tüm Turistler.
3'er 5'er.
Bu Faytonlara biner.
Ve Edfu Tapınağına bunlarla gider...

Edfu Tapınağı'nın yapımına.
Başlanmış MÖ 237 yılında.
Bitirilmiş tam 180 yılda.
Kleopatra'nın babası zamanında MÖ 57 yılında...

Edfu Tapınağı'nın yapıldığı zamanlarda..
Dandera, Esna.
Kom Ombo ve Philae gibi Tapınaklar da.
Yapılmış Mısır'ın zenginliği yaşadığı çağlarda...

Şahin görünümlü Tanrı Horus'a.
Adanmış bir Tapınak bu Edfu'da.
Yüz yıllarca kalmış toprak altında.
Mükemmel korunmuş bu durumda...

Pilon denilen.
36 m yükseklikte.
Ve 79 m genişliğinde.
Bir Giriş Kapısıyla giriliyor içeriye...

Revaklı Avlusu'yla.
Sütunlu Salonu'yla.
Kutsal Alanı'yla, Tapınak Odası'yla.
Muhteşem bir MabedEdfu'da...

Antik Mısır'da Horus.
Osiris ve İsis'in oğludur.
Şahin başlı ve Atmaca kanatlı.
Ve keskin bakışıyla tanınan bir Tanrı...

Tanrı Horus'un.
Sağ gözü Güneş'in.
Sol gözü ise Ay'ın.
Simgesi olup 24 saat açıktır...

Şahin gözlü Horus.
Bu bakışlarıyla.
İnsanların yaptığı iyi ve kötü.
Her şeyi, gece-gündüz her zaman görür...

Horus'un bu bakışlarının.
Kuvvetli koruyucu etkisi de vardır.
Hasta ve Hastaneler üzerinde de.
Güçlü bir iyileştirici güce sahiptir...

Horus'un gözü ve kaşıyla.
Bizim Nazar Boncuğu arasında.
Yakın bir ilişki olsa da.
Gidecek daha çok yolumuz var Mısır'da...

Birazdan Faytonlara bineceğiz.
Gemimize döneceğiz.
Nil'de seyahata devam edeceğiz.
Öğlenden sonra Kom Ombo'yu göreceğiz...


Edfu Fotoğraflarım:
.