YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

8 Haziran 2017 Perşembe

HUMEYNİ'NİN MEZARINDA...


- 27.05.2017 Cumartesi, Tahran -

Öğlenden sonra.
Saat 14.00 dolaylarında.
İndik İmam Humeyni Havaalanı'na.
Tahran'da...

İlk ziyaretimize.
Başladık Humeyni'nin Kabri'yle.
Havaalanı-Tahran 30 km'lik yolunun.
Tam merkezinde...

1902 senesinde.
Tahran'ın güneyinde.
Humeyn kentinde.
Doğdu Ruhullah Musavi Humeyni...

Kum kentinde.
Dini eğitim gördü.
Molla oldu.
Şah'la arası bozuldu...

Şah'ın Toprak Reformu yasasına..
Dinsel Vakıfların topraklarına.
El konulmasına.
Karşı bir tavır aldığında...

Şah Rıza Pehlevi tarafından.
1964 yılında.
Kovuldu.
İstanbul'a...

Sonraki senelerde.
Geçti Paris'e.
1979 yılında.
Döndü tekrar Tahran'a...

Geldi başa bir Devrim'le.
Son verdi Şahlık dönemine.
Geçildi İran İslam Cumhuriyeti'ne.
Kısa zaman içinde...

10 yıl sonra.
Öldü, 1989 yılında.
Uğurlandı ebediyete.
Tahran'da 10 milyon kişiyle...

Başlandı Kabrinin yapımına.
Ölümünün hemen sonrasında.
60 dönüm açık bir sahada.
20 dönümü kapalı bir alanda...

2 milyar dolarla.
Başlandı Kabrinin yapımına.
Yapımı sürmekte halâ.
18 yıldan bu yana...

Büyük ve görkemli bir yapı.
Tabanı yekpare İran Halısıyla kaplı.
Mezar alanı gümüş parmaklıklı.
Ve yemyeşil ışıklı...

Ayetullah Humeyni bu mezarda.
Sonraki Cumhurbaşkanı Rafsancani.
Ve oğlu Seyyid Ahmed Humeyni.
Yatmaktalar üçü bir arada...

Çok ziyaretçisi var.
Bu mekânın.
Görmeye gittik bizler de.
Bir hafta önce...

Ziyaretimizin bitiminde.
Ve aradan 10 gün geçtiğinde.
Dün bir saldırı oldu bu Kabre.
Terörist İŞİD örgütünce...

Zaten hassas bir durum var aslında.
İran'da dinsel gruplar arasında.
Umarız yol açmaz bu saldırı bir kargaşaya.
İran'da da, Orta Doğu'da da...


İmam Humeyni Anıt Mezarı Fotoğraflarım:

.