YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

25 Nisan 2017 Salı

TÜRK RESMİNİN KÖŞE TAŞLARI..."Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, 
 bir millet ki fennin icab ettirdiği şeyleri yapmaz;
 itiraf etmeli ki o milletin tarik-i terakkide yeri yoktur..."
                                                                                                                Atatürk, 22 Ocak 1923-Bursa
...............

İzmir'de.
Folkart Galeri'de.
Bir Resim Sergisi açıldı.
Türk Resim Sanatı'nın tüm önderleri buradaydı...

Yaklaşık 150 yıllık zaman aralığında.
Şeker Ahmet Paşa'dan, Fethi Arda'ya.
130  tane öncü ressamımızla.
Birlikte oluyorsunuz Folkart'ta....

Osmanlı döneminde.
Kendisi de Ressam olan Sultan Abdülaziz'le.
Başlayan bu ivmeyle.
Büyük bir canlılık gelmiş Türk Resmine...

Türk resminin bu batılılaşma sürecinde.
1880'den, 1950'lere.
Osman Hamdi kuşağından, Romantizme.
Çallı'dan, Müstakillere hepsi bu sergide...

130 Ressamın tümü birer resmiyle.
Temsil ediliyorlar bu büyük Sergi'de.
Hepsi bu dünyaya veda etse de.
Halâ aramızdalar çizimleriyle, renkleriyle...

Kimler yok ki aralarında.
Listeye şöyle bir bakıldığında.
Aralarında unuttuklarım varsa da.
Affola...


Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi, Süleyman Seyyid, Fahri Kaptan, Halil Paşa, Hasan Rıza, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Rıfat Çeteci, Bahriyeli İsmail Hakkı, Halife II. Abdülmecid, Osman Asaf, Ömer Adil, Üsküdarlı Cevat, Ahmet Bedri, Mehmet Muazzez Özduygu, Kadri Aytolon, Diyarbakırlı Tahsin, Hüsnü Tengüz, Şevket Dağ, Mehmet Ali Laga, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Rıza Beyazıt, Fuat Soyhan, Refet Başokçu, Feyhaman Duran, Mihri Müşfik, Şerif Renkgörür, Hüseyin Avni Lifij, Müfide Kadri, Namık İsmail, Hayri Çizel, Vecihi Bereketoğlu, Melek Celal Sofu, Naci Kalmukoğlu, Cevat Erkul, Eşref Üren, Pertev Boyar, Elif Naci, İbrahim Safi, İhsan Cemal Karaburçak, Cemal Tollu, Şeref Akdik, Münif Fehim, Cevat Dereli, Hamit Görele, Saim Özeren, Zeki Kocamemi, Abidin Elderoğlu, Fahrelnisa Zeid, Fahrettin Arkunlar, Kemal Zeren, Malik Aksel, Selahattin Teoman, Refik Epikman, Ali Karsan, Fikret Mualla, Şefik Bursalı, Ahmet Uzelli, Ali Avni Çelebi, Edip Hakkı Köseoğlu, Mahmut Cûda, Ayetullah Sümer, Hale Asaf, Zeki Faik İzer, Arif Kaptan, Halil Dikmen, Nurullah Berk, Turgut Zaim, Ziya Keseroğlu, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Sabri Berkel, Bedia Güleryüz, İlhami Demirci, Salih Nuri Urallı, Ercüment Kalmuk, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Bingöl, Abidin Dino, Hulusi Mercan, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Nuri İyem, Selim Turan, Adnan Varınca, Şükriye Dikmen, Turgut Atalay, Avni Arbaş, Hasan Kavruk, Leyla Gamsız, Mustafa Esirkuş, Kayıhan Keskinok, Mehmet Pesen, Nejad Melih Devrim, Neşet Günal, Mübin Orhan, Nedim Günsür, Adnan Turani, Osman Zeki Oral, Şeref Bigalı, Cemil Eren, Fikret Otyam, Nevzat Akoral, Nuri Abaç, Orhan Peker, Hüseyin Yüce, Burhan Doğançay, Nihat Tandoğan, Ömer Uluç, Yaşar Yeniceli, Erol Akyavaş, Necdet Kalay, Duran Karaca, Fethi Arda, Burhan Uygur, Asım İşler, Cuma Ocaklı, Söbütay Özer, Zekai Ormancı.

Folkart Galerisi Sergi Fotoğraflarım:
https://photos.google.com/share/AF1QipPfVEKT7plBmKvWhHnmmDY5oVnxAzuYiKeCRztrvM0fV4_rsGYZZ5ey7GXu2SGrfQ/photo/AF1QipOw9kaA82RQPRPCX7_2QDM_CXntqNnMAwXsT5YO?key=WUxyU0FnYnFVQVZDU1ZMWFlqSjZzM0pqbzRoYlpR&hl=tr
.