YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

5 Haziran 2016 Pazar

TÜREV BERKİ İLE...


Cumhuriyetin başlarıdır.
Olay yeri İnebolu’dur.
Olay arazi ihtilâfıdır.
Vatandaş Mahkemeye başvurur…

Mahkeme sonlanır.
Vatandaş haklıdır.
Vatandaşın hakkı gözetilir.
Haksızlığın giderilmesi yönünde karar verilir…

Zaman geçer.
Günler, aylar, haftalar geçer.
Bugün git, yarın gel” derler.
Vatandaşın hakkını bir türlü ödemezler…

Vatandaş bıkar.
Tekrar Hâkimin huzuruna çıkar.
Malmüdürü ödeme yapmıyor” diye yakınır.
Hâkim hemen karar alır…

Ertesi gün olur.
Hâkim yanına İcra memurunu alır.
Sabah erken Malmüdürlüğü kapısına varır.
Aldığı karar gereği kapıya kilit vurdurur…

Malmüdürlüğü memurları gelir.
Kapıda haciz mührü vardır.
Bu karar hayret ve şaşkınlık yaratır.
Devlet’in haczedilmesi olacak iş midir…

Haber Ankara’ya ulaşır.
Yer yerinden oynar.
Devletin Hâkiminin, Devleti haczetmesi.
O dönemde olacak bir iş değildir…

Konu Atatürk’e kadar gider.
Atatürk, Adalet Vekilini arar.
Mahmut Esat Bozkurt’un.
Fikrini sorar…

Mahmut Esat Bozkurt :
Efendim, hadise genç bir Hâkimin”.
Acemi bir kararıdır”.
Gereğini yapıyoruz” der…

Atatürk konuyu bilmektedir.
Adalet Vekiline:
Esat, bence Hâkim”.
Doğru karar vermiş” der…

Ve ilâve eder:
Ben senin yerinde olsam”.
O Hâkimi ödüllendirir”.
Ankara’da Yüksek Mahkemenin başına getiririm” der…

İnebolu’nun genç Hâkiminin ismi.
Ali Himmet Bey’dir.
Ali Himmet Bey ödüllendirilir.
Şura-yı Evkaf Başkanlığı’na getirilir…

Ali Himmet Bey sonrasında İstanbul’da.
Asliye Hukuk Mahkemesi Reisliği.
Ve Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) üyesi.
Görevlerine getirilir…

Yargıtay üyesi Ali Himmet Bey.
Soyadı Yasası sırasında “Berki” soyadını aldı.
İki oğlu Hukuk Profesörü oldu.
Diğer oğlu da Hâkim olarak görev yaptı…

Ali Himmet Berki’nin.
Torunlarından birisiyle.
Sevgili Türev Berki ile.
Bir sunum yaptık birlikte…

Başkent Üniversitesi.
3. Otoloji-Odyoloji Kongresi.
Ankara’da yapıldı.
Geçen hafta içinde…

Yaşlılarda İşitme Kayıpları’nın tartışıldığı bu Kongrenin.
Açılışında “Beethoven’in Sağırlığı”nı inceledik.
Onun hastalıklarına değindik.
Müziğindeki etkilerini dile getirdik…

Prof. Türev Berki.
Hacettepe Üniversitesi.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri.
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi…

Sevgili Türev, mesleğinin ehli.
Genç ve iyi bir Öğretici.
Mükemmel bir icracı.
Ve sunumumuza büyük bir renk kattı…

Nereden nereye.
Osmanlı Devletinin saygın bir Kadısı'ndan.
Cumhuriyete ve onun yetiştirdiği Hâkimlere.
Ve oradan çağdaş bir Müzisyenine…


Beethoven'in Sağırlığı sunumu Fotoğraflarımız:

.