YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

30 Temmuz 2015 Perşembe

GEORGİA...


Bizler Gürcistan deriz.
Geçeriz.
Tüm yabancılar Georgia derler.
Ve de Georgia olarak bilirler…

Gürcistan adını.
Aziz Georgios’tan alır.
St. Georgios da Ortodoks’ların.
Kutsal kişilerindendir…

St. Georgios.
Hz. İsa’nın müritlerindendir.
Kapadokya’lıdır.
Birçok mucizesi anlatılır…

Bunlardan bir tanesi.
Ejderha’yı öldürmesi.
Kralın kızını kurtarması.
O bölge halkını Hıristiyan’laştırmasıdır…

Bu öyküye göre.
Ülkenin birinde.
Bir ejderha hüküm sürmektedir.
Bir gölde…

Yapılan bir anlaşmayla.
Her gün.
Bir hayvan kurban edilmektedir.
Bu ejderha’ya…

Bunun karşılığında.
Halkın su içmesine.
İzin vermektedir.
Dev ejderha…

Her gün bir hayvan kurban etmekle.
Sonu gelir hayvanların elbette.
Kurban edilecektir Ejderha’ya
Her gün bir genç bundan sonra…

Gençler de birer birer.
Kurban edilirler.
Tüm gençler de biter geçen zamanla.
Sıra gelir Kralın kızına…

Yapılan anlaşma uyarınca.
O da bağlanır bir kayaya.
Ejderha hemen belirir.
Kralın kızını da yiyecektir…

O sırada Aziz Georgios gelir.
Ejderhaya mızrağını saplar.
Ejderhayı öldürür.
Kralın kızını da kurtarır…

Kral çok sevinir.
Ona ne isterse yapacaklarını bildirir.
Aziz Georgios da onlardan.
Hıristiyan olmalarını ister…

İşte bu Aziz’den.
St. Georgios’tan.
İsmini almaktadır.
Georgia ya da Gürcistan

Gürcistan’ın bayrağının ortasında.
Kocaman bir kırmızı haç.
Ve dört bir köşesinde de.
Daha küçük haçlar vardır…

Gürcü halkı yıllar boyu.
Bu inançla yaşamıştır.
Gürcistan’da adım başı, bir değil.
Belki de beş kilise bulunmaktadır…

Yollarda, kasabalarda, köylerde.
Şehirlerde, dağların tepelerinde.
Rastlarsınız birçok manastır ve kiliseye.
Gürcistan’a gittiğinizde…

Gürcistan’dan Kilise Fotoğraflarım:

.