YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

13 Mart 2015 Cuma

ÖNCE PERKÜSYON BOZULDU...Vücudu öğrettiler bize.
Tıbbiye’de, en önce.
Öğrenciliğe  başladığımızda.
Doğrularıyla ve ayrıntılarıyla...

Sonra sıra.
Geldi hastalıklara.
Anlatıldı yavaş yavaş ve de.
Sindire sindire…

Karşılaştık insanla.
Yani hastayla.
Sonraki yıllarımızda.
Heyecanla…

İlk  ve en önemli konudur.
Bu aşamada.
Hastanın hikâyesini  almak.
Ve onun şikâyetlerini sorgulamak…

Ama yetmez dinlemek.
Bir de hastayı muayene ederek .
Organları dikkatle inceleyerek.
Bunları değerlendirmek gerek…

İnspeksiyon, Palpasyon.
Perküsyon sonra da Oskültasyon.
Değişmez sıralamasıdır.
İyi bir tıbbî muayenenin… 

Önce özenle bir bakı yapılır.
Sonra gereken bölgeler el ile yoklanır.
Parmakla vurularak yansıyan ses değerlendirilir.
Steteskopla dinleyerek var olan sesler işitilir…

Sonra geçilir lâboratuara, gerek varsa.
Bakılır kana, idrara, dışkıya.
Çok gerekliyse de.
Hasta belki gönderilir Röntgen’e…

Son aşamada hasta, hikâyesiyle.
Muayenesiyle.
Ve  tetkikleriyle.
Değerlendirilir bir bütün halinde…

Bulguların tümü  zihinde bir araya getirilir.
Düşünülür, bir daha düşünülür
Sonunda bir teşhise karar verilir.
Ya reçete yazılır, ya da ameliyat önerilir…

Zamanla sıra değişti, önce  dışlandı perküsyon.
Sonra da bozuldu oskültasyon.
Yapılmaz oldu sonunda palpasyon.
Ve önemsenmez oldu  enspeksiyon

Dinlenmez oldu artık hastanın hikâyesi.
Yapılmaz oldu kişinin muayenesi.
Günümüzde başvuruluyor hemen asrî  yöntemlere.
Hastalar  gönderiliyor muayene etmeden  tetkiklere…

Yavaş yavaş öncelikleri unutuyoruz.
Hastayı bir robot gibi görüyoruz.
Halini, hatırını hiç sormuyoruz.
Artık nabzını bile tutmuyoruz…

14 Mart bugün.
Bayram yapıyoruz.
Çağdaşlaştığımıza inanıyoruz.
Tıp Bayramımızı kutluyoruz…


.