YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

2 Mayıs 2011 Pazartesi

SERVER DEDE...


Tapu Kadastro binası ile karşılaşırsınız.
İstanbul’da.
Sultan Ahmet Meydanında…

Antik Hipodrom meydanıdır burası.
Ayasofya’nın,
Sultan Ahmet Camisi’nin,
Ve de Dikilitaş’ın bulunduğu…

Bu güzelim yapıların arasındadır.
Tapu Kadastro binası.

1881 yılında yapılmıştır.
Defter-i Hakanî adıyla…
1910 yılında yeniden inşa edilmiştir.
Mimar Vedat Efendi tarafından…

Güzel bir yapıdır burası.
Dış görünümüyle de içiyle de.
Ancak fırsat kalmaz burayı incelemeye.
Alandaki birçok tarihi yapıyı gezmekten…

Bir mezarla karşılaşırsınız.
Bu binanın içine girdiğinizde.
Bir incir ağacının yanında.
Bizans sütununun altında …

Server Dede’nin mezarıdır burası.
Ser verip sır vermeyen
Server Dede’nin…

Defter-i emin’dir.
Görevine çok bağlıdır.
Server Dede

Kaide-i kadim üzerine hareket eder.
Kayıtların muhafazasına önem verir.
İzin asla vermez.
Defterlerin dışarıya çıkartılmasına…

Dönemin padişahı I. Mahmud’dur.
Defterleri ister.
Gecenin bir yarısında.
Bir ihtilafı çözmek için…

Buyruk Padişahtan gelmiştir ama.
Af buyursun Sultanımız” der.
Server Dede.
Defterleri dışarıya çıkartamam…

Sultan çok kızar emrine karşı gelinmesine.
Boynu derhal urula…” diye emreder.
Fetva çıkartılır.
Hemen o gece idam edilir Server Dede...

Ancak ertesi gün anlaşılır.
Server Dede’nin haklı olduğu…

Haklıdır, çünkü yasaktır.
Kayıtların gece dışarıya çıkartılması…
Defter-i Hakanî’den.
Kanunname-i Osmaniye’ye göre…

Durum bildirilir.
Sabah olduğunda Sultan’a...
Boş yere kıyılmıştır.
Bu dürüst Devlet memuruna…

Padişah
pişman olur.
Defnedilmesini emreder.
Server Dede’nin.
Defterhane içine…

Girin içeriye.
Vaktiniz kalırsa.
Sultanahmet’teki bu binaya…

Mezarı duruyor halâ orada.
Okuyun Server Dede’ye bir fatiha.
Eğer giderseniz oraya.
Böylesine dürüst bir devlet memur'una…


Server Dede mezar fotoğrafları:
http://picasaweb.google.com/tanyeri/ServerDede?authkey=Gv1sRgCJvIy4rCsaG1hAE#5602091723087853330

.