YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

19 Nisan 2011 Salı

GEZ KONYA'YI...


Gez dünyayı, gör Konya’yı” demişler.
Konya’yı çoğumuz görmüşüzdür.
Alâattin Tepesini, Mevlâna Müzesini.
Aziziye Camisini, Karatay Medresesini…


Konya eskiden beri dinsel bir yöredir.
İsmini “İkonium” ya da “İkonia”dan almıştır.
Kutsal tasvir” anlamında.
Antik dönemde…

En eski yerleşim alanlarındandır.
Burası.
Anadolu’nun.
Tarih öncesi çağlardan beri…

Örneğin Çatalhöyük Konya ili sınırlarındadır.
Geçmişi MÖ 7500’e dayanan.
Yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişi olan.
Ve insanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen…

Bu topraklardan beslenmiştir.
Hititler, Frigler, Persler.
Romalılar, Bizanslar, Anadolu Beylikleri.
Türkler, Selçuklular, Osmanlılar…


Haliyle buradan gelişmiştir.
Çeşitli kültürler, dinler…

35 km. uzaklıktadır.
Karadağ, Karaman’a.
Karadağ görkemli ve volkanik bir dağdır.
2288 m. yüksekliğiyle…

Kutsal kabul edilmiştir bu dağ.
Hitit’ler tarafından…

Mahalaç Tepe’dir bu dağın en yüksek yeri.
Ve Hitit’ler bir yazıt bırakmışlardır burada.
Dağ Tanrısı'na.
Bir kaya bloğunda…

Dinsel önemini yine sürdürmüştür.
Konya.
Hıristiyanlığın ilk yıllarında da…

Anadolu’yu dolaştı.
Tarsus’lu Aziz Pavlus (St. Paulus).
Konya bölgesine de uğradı.
Hıristiyanlığı yaymak için…

Önemli bir merkez oldu.
Konya yöresi.
Hızla yayıldı Hıristiyanlık.
Onun bu gezileri sonrasında…

Konya ve Karaman’daydık.
Bizler bu hafta sonu.
40 kişilik ekibimizle.
Strabon gezi grubumuzla…

Önce “Sille”yi gezdik.
Konya’nın hemen yanı başında.
8 km. ötesinde.
Eski bir Rum yerleşim yerini…

Bir açık hava müzesi gibi Sille.
Yöresel taşlarla yapılmış köyün bütünü.
Büyük bir Rum yerleşim bölgesiymiş.
Burası 1924 mübadele’sine kadar…

Sonra Klistra’yı ziyaret ettik.
Kapadokya yöresinin coğrafyasını anımsatan.
Taş yapılı evlerden oluşan.
Günümüzün “Gökyurt” isimli köyünü…

Çok güzel yapıtlar görüyorsunuz.
Kayalardan oyularak oluşturulmuş.
Olağanüstü güzellikteki.
Kiliseleri, evleri, şaraphaneleri ile…

Sonra Dereköy’e gittik.
Karaman’ın hemen yakınındaki…

Fisandon camisi’ni gezdik.
9-10 yy.’dan kalma bir kilise’yi.
1600’lerde camiye dönüştürülen.
Ve çok yakın zamanda da yenilenen…

Ertesi gün 1001 kilise’yi gördük.
Karaman’a 35 km. uzaklıktaki.
Ve Karadağ volkanının hemen eteğindeki.
Madenşehir köyü yanındaki…

4-9 yy arasında oluşturulmuş.
Kesme taşlardan yapılı bu antik şehir.
Çok sayıda bazilika, şapel ve manastır var.
Bu köyde sayıları 48’i bulan…

Daha sonra da Değle ören yerine geçtik.
Günümüzdeki ismi Üçkuyu bu köyün.
4 km. uzaklıkta burası.
Madenşehir’den…

Yine yüzlerce taş konutlar, manastır’lar.
Kaya mezarları, sarnıçlar, kiliseler.
Ve günümüze uyarlanmış köy evleri.
Bu antik yapıların temel taşlarından…

Dünyayı gezmeli gerçekten.
Konya’yı da görmeli.
Ama yalnızca etli ekmeğini yemek için değil.
Tadını çıkartarak, farkına vararak.
Konya’nın sahip olduğu diğer zenginliklerin de…


Konya gezisi fotoğrafları:
https://photos.google.com/share/AF1QipP0ApSGpERyx5Dz3yQL2Kd8zMyJ5RTxrbSMppTVOlfYeCwjmMrugB13mdqCPrZvKA/photo/AF1QipPuYfFIbHAMvpSKs9tW2sY-Tm-mMpLv13ygPvf6?key=Zi1Zdi1pcFZ1ZnRTSHQzN2VVN2NKUnlZYWVJelN3

.