YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

24 Mart 2011 Perşembe

MEMLEKET HASTANELERİ...


Büyük önem verilmişti.
Ülkenin sağlık konusuna.
Cumhuriyet’in ilânından hemen sonra.
Atatürk zamanında…

Dr. Refik Saydam getirilmişti.
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti’ne

Samsun’a çıkanlar arasındaydı.
19 Mayıs 1919 tarihinde.
Kurtuluş Savaşı
'nı başlatmaya.
Atatürk ile birlikte.
Dr. Refik Saydam

"Devlet idaresi A'dan Z'ye bozuktur.
Düzeltmek ister..." diyerek göreve başladı.
Dr. Saydam.
14 yıl Bakanlık görevinde bulundu.

Sıtma, Verem, Trahom, Frengi yaygındı.
Halk Sağlığı’na önem verdi.
Mücadele prensiplerini belirledi.
Bu salgın hastalıklarla…

Hıfzıssıha Merkezi’ni kurdu.
Ankara’da…

Memleket Hastaneleri, Doğumevleri açtı.
Hemen her ilde…
Sağlık Ocakları kurdu.
Hemen hemen her beldede…

En uygun biçimde kullandı.
Elindeki bir avuç Hekimi.
Memleket Hastaneleri'nde.
Hükümet Tabiplikleri'nde…

Önemli atılımlardı bunlar.
Halk sağlığı katında.
Güzel sonuçlar alındı.
Kısa zamanda…

Hekimlerimiz özveriyle çalıştı.
Bin bir zorlukla.
Basit koşullarda.
Ve zor şartlarda…

Şimdi daha iyi anlaşılıyor.
Şartlar, çalışılan ortamlar.
Güçlükler ve olanaksızlıklar.
Eski fotoğraflara baktıkça…

Cumhuriyet dönemi Sağlık Fotoğrafları için:
https://photos.google.com/album/AF1QipPnF8f7AH7sRYQYph23esK9TiOhra4_gQpG38Ih/photo/AF1QipOqsFhaQMq4W6iyOtYGGljUvuFCUhKqXM5oybSh?hl=tr