YÜCEL TANYERİ

Ben, Yücel Tanyeri
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela hekimim, yani
Büyücü falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Lojmanda otururum,
Üniversitede çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Orhan Veli ile Melih Cevdet'tir
En sevdiğim şairler.
Bir kızım vardır,
İki de torunum pek muteber;
İsmini söyleyemem
Çiçekle uğraşanlar bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya.
Onlar da bunlara benzer...


Beni, benden iyi anlatan Orhan Veli'ye teşekkürlerimle...

12 Mayıs 2017 Cuma

ODESA ARKEOLOJİ MÜZESİ...Ukrayna'nın en eski.
Müzelerinden birisi.
Odesa Arkeoloji Müzesi.
Kuruluşu 1825 senesi...

Bir Merkez, Çerno More'nin.
Yani Karadeniz'in.
Antik tarihinin.
Ve bu tarihin belgelerinin...

160 bin'den fazla.
Obje yer almakta.
Bu tarihi mekânda.
Kuzey Karadeniz'in tarihi hakkında...

Eski Mısır, Yunan ve Roma kalıntıları.
Sikke ve madalyaları.
Tarihi objelerle.
Burada sergilenmekte...

50 bin'den fazla.
Eski Roma, Bizans ve Rus İmparatorluğu'na.
Ait paralar da Nümüzmatik bölümünde.
Gösterilmekte...

Müzenin önünde.
Büyük bir Laocoon Heykeli sergilenmekte.
Truva'lı Laocoon'un  bu eserde kendisini ve de.
İki oğlunu öldüren yılanla boğuşması simgelenmekte...

Arkeoloji Müzesi'nin hemen yanında.
Bir Heykel Müzesi daha yer almakta.
Daha küçük boyda çağdaş bronz heykeller burada.
Ziyaretçilerin ilgisine sunulmakta...


Odesa Arkeoloji Müzesi fotoğraflarım:
.